Finnkullberget

Finnkullberget är ett kommunalt naturreservat som ligger nära tätorten Kopparberg. Reservatet består av äldre barrskog som är tänkt att användas för friluftsliv och av förskolor, skolor och allmänheten.

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • framföra motorfordon inklusive snöskoter

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg
Bildat år: 2007
Areal: 90,3 hektar
Markägare: Ljusnarsbergs kommun
Förvaltare: Ljusnarsbergs kommun
Reservatsbildare: Ljusnarsbergs kommun

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring, tältning och paddling grön