Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Finnkullberget

Svartvit fågel med gul färg på hjässan som sitter på trädstam

Tretåig hackspett. Foto: Fredrik Wilde

Finnkullberget är ett kommunalt naturreservat som ligger nära tätorten Kopparberg. Reservatet består av äldre barrskog som är tänkt att användas för friluftsliv och av förskolor, skolor och allmänheten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • framföra motorfordon inklusive snöskoter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg

Bildat år: 2007

Areal: 90,3 hektar

Markägare: Ljusnarsbergs kommun

Förvaltare: Ljusnarsbergs kommun

Reservatsbildare: Ljusnarsbergs kommun

Hitta hit

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring, tältning och paddling grön

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss