Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Knalla

lavklädd hällmark med utsikt över sjövik

Knalla. Foto: Länsstyrelsen

I naturreservatet Knalla kan du gå över torra hällmarker eller genom grönskande lövskog. Längs med Viksjöns västra strand ligger nämligen ett omväxlande och artrikt strövområde. På våren täcks marken på sina håll av blåsippor och om hösten finns det gott om svampar.

Gammal skog

Förr i tiden har människor använt skogen för att samla ved och fälla enstaka träd, men den har aldrig utsatts för modernt skogsbruk. Därför har skogen blivit gammal med gott om äldre träd och en hel del döda stammar som ligger kvar huller om buller.

Se och hör naturvårdsbiologen Rolf Wedding berätta om naturreservatet Knalla, film Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmiljöer för många arter

Skogen är varierande med både barrträd, lövträd, död ved och stenblock. Tack vare det finns det i reservatet en stor mängd olika biotoper, det vill säga naturtyper och livsmiljöer som har ett särskilt växt- eller djurliv som trivs just där.

Trollens druvor

Om du styr stegen till den södra delen av området kommer du till en skog med många lövträd, små rasbranter, klippväggar och berghällar. Terrängen är lite äventyrlig att ta sig fram i, men det finns mycket att upptäcka. Om du ser omkullfallna lövträd kan det vara bävern som har varit i farten. Här och var växer hasselbuskar, blåsippa och trolldruva som tyder på att det finns kalk eller grönsten i berggrunden. Ät dock inte av trolldruvans svarta bär – de är giftiga och kanske är det bara trollen som tål dem!

Skogsbete

Svampfloran är intressant och artrik med bl a taggsvampar och hagvaxskivlingar. Hagvaxskivlingar växer vanligen på marker där djur har gått på bete. Förr i tiden var det vanligt att kor och får betade fritt i skogen och kanske är det därför som dessa svampar finns här. Djuren hörde förmodligen till de två torp som låg i området, namnet Andersbo i reservatets södra del minner fortfarande om ett av dem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
 • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
 • skada vegetationen i övrigt t. ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling, övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Hitta hit

Naturreservatet Knalla ligger strax söder om Zinkgruvan, alldeles intill Knalla gruva och Zinkgruvans gruvmuseum.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, paddla grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss