Hult

Hult är ett kommunalt naturreservat består av ett lövskogsområde på tidigare ängs- och betesmarker. Här finns också tydliga spår efter den smältande inlandsisen i form av strandvallar. I reservatet ligger Sankt Olofs kapell från 1939-talet.

Information naturreservatet Hult och hur du hittar dit finns på Kumla kommuns webbsida.

Naturreservatet Hult på Kumla kommuns webbsida (visitkumla.se) Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
  • göra upp eld,
  • plocka kärlväxter och/eller svampar på träd eller på lågor (liggande döda träd) på marken,
  • medföra ej kopplad hund,
  • cykla i terrängen.

Serviceinformation

Kontakt

Kumla kommun sköter naturreservatet

Telefon 019-58 80 00

Fakta

Kommun: Kumla
Bildat år: 2007
Areal: 5,7
Markägare: Svenska kyrkan
Reservatsbildare: Lekebergs kommun
Förvaltare: Lekebergs kommun