Hult

Stig genom skog

Foto: Kumla kommun

Hult är ett kommunalt naturreservat består av ett lövskogsområde på tidigare ängs- och betesmarker. Här finns också tydliga spår efter den smältande inlandsisen i form av strandvallar. I reservatet ligger Sankt Olofs kapell från 1939-talet.

Information naturreservatet Hult och hur du hittar dit finns på Kumla kommuns webbsida.

Naturreservatet Hult på Kumla kommuns webbsida (visitkumla.se) Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
  • göra upp eld,
  • plocka kärlväxter och/eller svampar på träd eller på lågor (liggande döda träd) på marken,
  • medföra ej kopplad hund,
  • cykla i terrängen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kumla

Bildat år: 2007

Areal: 5,7

Markägare: Svenska kyrkan

Reservatsbildare: Kumla kommun

Förvaltare: Kumla kommun

Hitta hit

Kontakt

Kumla kommun sköter naturreservatet

Telefon 019-58 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss