Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fjärhanabergen

Stor sten i tallskog

Fjärhanabergen. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Fjärhanabergen bjuder på omväxlande natur och ett rikt djur- och växtliv. Här finns gammelskogar med 300-åriga tallar, myrmarker, sjöar och bäckar. Här kan du uppleva de kärlekskranka tupparnas märkliga spel om du kommer tidigt en vårmorgon.

Ströva genom tjäderns rike

Området kallades i äldre tider för fjärhanabergen. Här i skogarna trivs nämligen vår största hönsfågel tjädern, och fjärhane är ett annat ord för tjädertupp. Naturen i reservatet liknar en mosaik av våtmarker, skogar och trånga dalar. Två bäckar rinner genom myrmarkerna och förenas strax uppströms i Lilla Lysingen. Ta en vandringstur längs med Tio sjöars led eller ge dig av att ströva fritt i markerna, det finns mycket att upptäcka!

Bäver byggmästare

Vattendragen är bävrarnas revir! Kanske ser du en damm eller en bäverhydda av grenar och kvistar i strandkanten. Den flitige byggaren själv kan vara svår att få syn på eftersom den mest är igång på natten, men det finns många spår efter det ihärdiga arbetet. Håll utkik efter fällda stammar med spår av gnagande tänder – då vet du att en bäverfamilj har varit i farten.

Hack i hål

Andra flitiga skogsinvånare är hackspettarna, som bearbetar träden minst lika intensivt som bävern, fast med ett annat mål i sikte! De är ute efter smaskiga larver och insekter under barken och för att hacka ut bohål. Den tretåiga hackspetten gör också små hål som löper likt ringar runt granstammarna. Det är den söta saven som lockar.

Mossor i massor

De stora blocken, våtmarkerna och sumpskogen bidrar till ett gynnsamt klimat för fuktkrävande kryptogamer som mossor och lavar. Om du är särskilt intresserad av dessa ska du spana efter rariteter som den gråaktiga sotlaven och brunpudrad nållav som växer på grova, barklösa stubbar i skuggiga lägen.

Tillgänglighet

Fjärhanabergen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär och matsvamp för husbehov, dock inte fridlysta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Karlskoga

Bildat år: 2009

Areal: 162,9 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Fjärhanabergen Pdf, 1.7 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Fjärhanabergen ligger ca 6 km sydost om Karlskoga, mellan naturreservaten Angsjön och Örgivsmossen. Lättast nås reservatet via Tio sjöars led som passerar reservatet strax öster om sjön Lilla Lysingen.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön. Tälta, paddla gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss