Fjärhanabergen

Stor sten i tallskog

Fjärhanabergen. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Fjärhanabergen bjuder på omväxlande natur och ett rikt djur- och växtliv. Här finns gammelskogar med 300-åriga tallar, myrmarker, sjöar och bäckar. Här kan du uppleva de kärlekskranka tupparnas märkliga spel om du kommer tidigt en vårmorgon.

Ströva genom tjäderns rike

Området kallades i äldre tider för fjärhanabergen. Här i skogarna trivs nämligen vår största hönsfågel tjädern, och fjärhane är ett annat ord för tjädertupp. Naturen i reservatet liknar en mosaik av våtmarker, skogar och trånga dalar. Två bäckar rinner genom myrmarkerna och förenas strax uppströms i Lilla Lysingen. Ta en vandringstur längs med Tio sjöars led eller ge dig av att ströva fritt i markerna, det finns mycket att upptäcka!

Bäver byggmästare

Vattendragen är bävrarnas revir! Kanske ser du en damm eller en bäverhydda av grenar och kvistar i strandkanten. Den flitige byggaren själv kan vara svår att få syn på eftersom den mest är igång på natten, men det finns många spår efter det ihärdiga arbetet. Håll utkik efter fällda stammar med spår av gnagande tänder – då vet du att en bäverfamilj har varit i farten.

Hack i hål

Andra flitiga skogsinvånare är hackspettarna, som bearbetar träden minst lika intensivt som bävern, fast med ett annat mål i sikte! De är ute efter smaskiga larver och insekter under barken och för att hacka ut bohål. Den tretåiga hackspetten gör också små hål som löper likt ringar runt granstammarna. Det är den söta saven som lockar.

Mossor i massor

De stora blocken, våtmarkerna och sumpskogen bidrar till ett gynnsamt klimat för fuktkrävande kryptogamer som mossor och lavar. Om du är särskilt intresserad av dessa ska du spana efter rariteter som den gråaktiga sotlaven och brunpudrad nållav som växer på grova, barklösa stubbar i skuggiga lägen.

Tillgänglighet

Fjärhanabergen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär och matsvamp för husbehov, dock inte fridlysta arter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Karlskoga
Bildat år: 2009
Areal: 162,9 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Fjärhanabergen Pdf, 1.7 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön. Tälta, paddla gul