Bergaskogen

Bergaskogen är ett kommunalt reservat.

Bergaskogen är ett skogsområde strax norr om Fjugesta, som omfattar både öppna och slutna miljöer. På tidigare ängsmark växer lövträd som ek och hassel. I väster finns ett barrskogsområdet. Syftet med reservatet är att öka friluftslivet samt sprida kunskap om den biologiska mångfalden.

För mer information om naturreservatet Bergaskogen, kontakta Lekebergs kommun.

Lekebergs kommun www.lekeberg.se Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på levande eller döda träd,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • göra upp eld annat än på angivna platser,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • att utan särskilt tillstånd framföra motordrivet fordon,
  • ridning och cykelåkning får inte ske på anlagda stigar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Lekebergs kommun sköter reservatet

E-post till Lekebergs kommun

Telefon 0585-487 00

Fakta

Kommun: Lekeberg
Bildat år: 2006
Areal: 22,3 hektar
Markägare: Lekebergs kommun
Reservatsbildare: Lekebergs kommun
Förvaltare: Lekebergs kommun