Bergaskogen

Bergaskogen är ett kommunalt reservat.

Bergaskogen är ett skogsområde strax norr om Fjugesta, som omfattar både öppna och slutna miljöer. På tidigare ängsmark växer lövträd som ek och hassel. I väster finns ett barrskogsområdet. Syftet med reservatet är att öka friluftslivet samt sprida kunskap om den biologiska mångfalden.

För mer information om naturreservatet Bergaskogen, kontakta Lekebergs kommun.

Mer information om naturreservatet på Lekebergs kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på levande eller döda träd,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • göra upp eld annat än på angivna platser,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • att utan särskilt tillstånd framföra motordrivet fordon,
  • ridning och cykelåkning får inte ske på anlagda stigar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lekeberg

​Bildat år: 2006

Areal: 22,3 hektar

Markägare: Lekebergs kommun

Reservatsbildare: Lekebergs kommun

Förvaltare: Lekebergs kommun

Hitta hit

Kontakt

Lekebergs kommun sköter reservatet

E-post till Lekebergs kommun

Telefon 0585-487 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss