Hammarmossen

Myr med vattenspegel

Hammarmossen. Foto: Eva Ekholm Pehrson

Naturreservaten Hammarmossen och Knuthöjdsmossen är mossar belägna nästan i centrala Hällefors. Bara ett stenkast från stålverket ligger de lugna mossarna med sina hundratals små gölar. Båda mossarna har ett rikt fågelliv.

En mosse med urtidsögon

Hammarmossen är liksom den närliggande Knuthöjdsmossen en så kallad välvd högmosse med ovanligt många gölar. Det flera meter tjocka mosslagret vilar på en plan sandslätt som istiden lämnat efter sig. När klimatet senare blev fuktigare bildades ett kärr ovanpå den dåligt dränerade sanden. I nästa skede, när ytvattnet inte längre stod i kontakt med sanden började vitmossa att växa och kärret omvandlades till en mosse som ganska snabbt började växa på höjden. Likt ögon ligger cirka 200 gölar samlade kring mossens högsta del. Troligen bildades gölarna mycket tidigt i mossens utveckling.

Läs mer om naturreservatet Knuthöjdsmossen

Köttälskare

På mossen doftar det av skvattram och tuvullens tofsar lyser vita. Här växer det många olika mossor och det finns gott om renlavar. Om sensommaren kan du hitta både hjortron och tranbär. På gungflymattor intill gölarna växer storsileshår och rundsileshår. Varje planta kan fånga upp till 2000 insekter under en sommar! Bladen håller fast insekten med hjälp av ett klibbigt körtelsekret som sedan löser upp djuret så att växten kan suga upp näringen. Slemmet användes i äldre tider som ett medel mot vårtor och hade det poetiska namnet Jungfru Marie tårar.

Känsligt fågelliv

Hammarmossen är ett eldorado för fågelskådare. Här häckar bland annat smålom, ljungpipare och grönbena. Tänk på att många fåglar är mycket känsliga för störning under tiden de ruvar på ägg och föder upp sina ungar. Enligt Artskyddsförordningen är det inte tillåtet att störa dessa fåglar vid boet under häckningsperioden som vanligen pågår mellan 1 april och 15 juli.

Tillgänglighet

Hammarmossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • skada fast naturföremål eller ytbildning
  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetatioen i övrigt (t. ex. genom blomplockning eller uppgrävning av växter)
  • medvetet störa djurlivet
  • fiska
  • tälta
  • göra upp eld
  • köra motorfordon, även terränggående fordon

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 1973
Areal: 154 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB samt enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet Hammarmossen Pdf, 663.5 kB.

Skötselplan naturreservatet Hammarmossen Pdf, 459.7 kB.

Teckentolkad information