Hammarmossen

Myr med vattenspegel

Hammarmossen. Foto: Eva Ekholm Pehrson

Naturreservaten Hammarmossen och Knuthöjdsmossen är mossar belägna nästan i centrala Hällefors. Bara ett stenkast från stålverket ligger de lugna mossarna med sina hundratals små gölar. Båda mossarna har ett rikt fågelliv.

En mosse med urtidsögon

Hammarmossen är liksom den närliggande Knuthöjdsmossen en så kallad välvd högmosse med ovanligt många gölar. Det flera meter tjocka mosslagret vilar på en plan sandslätt som istiden lämnat efter sig. När klimatet senare blev fuktigare bildades ett kärr ovanpå den dåligt dränerade sanden. I nästa skede, när ytvattnet inte längre stod i kontakt med sanden började vitmossa att växa och kärret omvandlades till en mosse som ganska snabbt började växa på höjden. Likt ögon ligger cirka 200 gölar samlade kring mossens högsta del. Troligen bildades gölarna mycket tidigt i mossens utveckling.

Läs mer om naturreservatet Knuthöjdsmossen

Köttälskare

På mossen doftar det av skvattram och tuvullens tofsar lyser vita. Här växer det många olika mossor och det finns gott om renlavar. Om sensommaren kan du hitta både hjortron och tranbär. På gungflymattor intill gölarna växer storsileshår och rundsileshår. Varje planta kan fånga upp till 2000 insekter under en sommar! Bladen håller fast insekten med hjälp av ett klibbigt körtelsekret som sedan löser upp djuret så att växten kan suga upp näringen. Slemmet användes i äldre tider som ett medel mot vårtor och hade det poetiska namnet Jungfru Marie tårar.

Känsligt fågelliv

Hammarmossen är ett eldorado för fågelskådare. Här häckar bland annat smålom, ljungpipare och grönbena. Tänk på att många fåglar är mycket känsliga för störning under tiden de ruvar på ägg och föder upp sina ungar. Enligt Artskyddsförordningen är det inte tillåtet att störa dessa fåglar vid boet under häckningsperioden som vanligen pågår mellan 1 april och 15 juli.

Upplev mossen på vintern

Våtmarker, mossar och kärr är vanligen svåra att ta sig fram på under de varmare årstiderna, inte minst de som saknar stigar. Men med hjälp av snö, is och tjäle blir de om vintern desto lättare att utforska. När snön lagt sig är våra mossar perfekta för en skidtur, där du kan njuta av lugnet och de öppna myrvidderna. Saknas snön är faktiskt snöskor annars vara ett bra redskap att ta sig fram över gungflymarkerna. Håll utkik uppe i skyn, kanske skymtar du en eller annan rovfågel.

Tillgänglighet

Hammarmossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Teckentolkad information

Om vinterutflykter i naturreservatet Hammarmossen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • skada fast naturföremål eller ytbildning
  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt (t. ex. genom blomplockning eller uppgrävning av växter)
  • medvetet störa djurlivet
  • fiska
  • tälta
  • göra upp eld
  • köra motorfordon, även terränggående fordon

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 1973

Areal: 154 hektar

Markägare: Hällefors Tierp skogar AB samt enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240036 Hammarmossen

Beslut bildande naturreservatet Hammarmossen Pdf, 663.5 kB.

Skötselplan naturreservatet Hammarmossen Pdf, 459.7 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240036 Hammarmossen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Hammarmossen ligger strax söder om Hällefors. Sväng av från väg 63 vid ”Hammarn”.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet





Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss