Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fagertärn

Blommande röd näckros

Röd näckros. Foto: Roger Lundberg

Naturreservatet Fagertärn är kanske länets mest välbesökta naturreservat. Varje år kommer tusentals turister och länsbor till Fagertärn för att njuta av de röda näckrosorna, som är så välkända att de knappast behöver någon närmare presentation.

Populär raritet

Näckrosorna upptäcktes av den botanikkunnige Bernhard Agaton Kjellmark vid ett besök i Aspa 1856. Han spred sin upptäckt i vetenskapliga kretsar. Ryktet om de ovanliga näckrosorna spred sig snabbt, och resultatet blev hänsynslös plundring. Redan 1905 fridlystes samtliga näckrosor av landshövdingen i Örebro.

Mutation

Den röda färgen har uppkommit genom en mutation, det vill säga en slumpartad förändring av arvsanlagen. Blommorna finns i olika färgnyanser från ljust rosa till mörkrött. Röda näckrosor finns också i flera andra sjöar i Tiveden. I några fall är de resultat av utplantering under 1800-talet. Även där är blommorna fridlysta.

Minskat i antal

Efter år 1980 har antalet näckrosor minskat i Fagertärn. Vissa undersökningar har utförts för att försöka ta reda på orsakerna och se om det är möjligt att förstärka beståndet med utplantering. Näckrosorna är fortfarande färre än tidigare och någon entydig orsak till minskningen har inte kunnat läggas fast.

När och var du kan se näckrosorna

De röda näckrosorna i Fagertärn blommar från midsommar till andra hälften av augusti. Från parkeringen går en 2,5 kilometer lång markerad stig runt sjön. Glöm inte att ta med kikare – näckrosorna växer en bra bit ut från stranden.

Tillgänglighet i reservatet

Vid Fagertärn finns en stor, plan parkering med ett tillgänglighetsanpassat, rymligt torrdass (öppet året runt) och informationsskyltar. Från parkeringen leder en hårdgjord stig med ledstråk längs vattnets östra sida, 500 m. Längs ledstråket finns fyra rastplatser med tillgängliga rastbord (utstickande bordsskiva och ryggstöd på ena sidan samt fritt från benlyft) samt flera sittbänkar längs stigen. Varje anpassat rastbord rymmer 2 personer med rullstol vid varje gavel samt ytterligare 4-6 personer på långsidornas bänkar. Terrängen längs hårdgjorda stigen är plan medan stigarna i skogen öster om sjön är mycket kuperad och bitvis täckta med stenar och rötter. Vid parkeringen finns en kiosk som är öppen under sommartid. Kioskluckan kan vara lite svår att komma till med rullstol på grund av brant gång.

Teckentolkad information

Om tillgängligheten i naturreservat Fagertärn

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • köra med båt, kanot eller likande på sjön
 • bada eller på annat sätt beträda vattenområdet
 • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada näckrosor eller andra vattenväxter
 • plantera in växt- eller djurarter
 • göra upp eld
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • tälta eller ställa upp husvagn över natt
 • framföra motordrivet fordon annat än till och från upplåten parkeringsyta
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförliga anordningar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Kommun: Askersund

Bildat år: 1983

Areal: 35 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyren

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240002 Fagertärn

Beslut och skötselplan naturreservatet Fagertärn Pdf, 2.1 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240002 Fagertärn (skyddadnatur.naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Skyltat från Aspa bruk, längs väg 49 söder om Askersund. Skylt finns även på vägen Askersund–Tived, 1 km norr om Bosjön. Vid parkeringsplatsen finns en turistinformation med kiosk, bemannad under sommarsäsongen.

Koordinater till entrén

58.7651271,14.7017737 (WGS84)

6513937.65,482749.71 (SWEREF99)

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring tält grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss