Hässlebyskogen

Hässlebyskogen är ett kommunalt reservat. I den gamla granskogen blommar blåsipporna på våren, och i den yngre lövskogen täcks marken av vitsippsmattor. I den östra delen av naturreservatet öppnar sig skogsbrynet och övergår till betesmark.

Örebro kommuns information om naturreservatet Hässlebyskogen hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Hässlebyskogen på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Hässlebyskogen på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • inte ha hunden kopplad
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 16,3 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Reservatsförvaltare: Örebro kommun