Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hässlebyskogen

Öppen gräsmark omgiven av skogsdungar och stenblock

Foto: Örebro kommun

Hässlebyskogen är ett kommunalt reservat. I den gamla granskogen blommar blåsipporna på våren, och i den yngre lövskogen täcks marken av vitsippsmattor. I den östra delen av naturreservatet öppnar sig skogsbrynet och övergår till betesmark.

Örebro kommuns information om naturreservatet Hässlebyskogen hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Hässlebyskogen på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Hässlebyskogen på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • inte ha hunden kopplad
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 2010

Areal: 16,3 hektar

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Reservatsförvaltare: Örebro kommun

Hitta hit

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss