Norra Vätterns skärgård

Två trädbeväxta gröna öar omgivna av blått vatten sedda från ovan

Norra Vätterns skärgård. Foto: Bergslagsbild AB

Den unika skärgården i Naturreservatet norra Vätterns skärgård för lätt tanken till havet och likheten med exempelvis Stockholms skärgård. Inom reservatet finns ett femtiotal öar, som med några få undantag aldrig varit bebodda. Tältning är endast tillåten på anvisade platser. Det bästa sättet att uppleva reservatet är att tyst glida fram i kanot/kajak. På Grönön finns bryggor och rastplats med hög tillgänglighet.

Ta med egen ved!

Under år 2023 har vi inte möjlighet att förse eldplatserna med ved. Tänker du grilla eller koka kaffe över öppen eld? Glöm inte att ta med egen ved eller kol. OBS - tänk på att det inte är tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i huvuddelen av reservatet (se föreskrifterna nedan).

Mängder av obebodda öar

Den som blivit förd till reservatet med förbundna ögon skulle nog tro att han befann sig i Stockholms skärgård. Bara inom reservatet finns ett femtiotal öar. Förutom två små torp på Stora och Lilla Aspön har skärgården aldrig varit bebodd.

Varierad natur

Skärgårdens berggrund består av granit. Den typiska växtligheten på öarna är hällmarkstallskog med framför allt tall, ljung och renlavar. Träd och ris kan bara växa i sprickorna där jord samlats under årtusendenas gång. På de större öarna finns morän och lera. Där är marken bördigare och inslaget av gran, asp och björk vanligare. På några av de större öarna finns även lundvegetation med hassel, vätteros, trolldruva, tandrot och liten häxört. En del av den bördigare marken har tidigare använts som betesmark.

Rikt fågelliv

Fågellivet är rikt med bland annat häckande småskrake, fisktärna, fiskgjuse, storlom och andra sjöfågelarter. Det finns gott om fisk, främst gädda, abborre och gös. Under den senaste tjugoårsperioden har beståndet av signalkräfta ökat kraftigt. Var observant på öarna; ser du fåglar som verkar irriterade eller spelar skadade har de ägg eller ungar i närheten. Gå då därifrån! Hundar måste vara kopplade hela året.

Glid fram med kajak

Det bästa sättet att upptäcka den unika skärgårdsnaturen är kanske från en kajak. När de flesta båtmotorer tystnat i september är det fortfarande ljummet i vattnet. Att ljudlöst glida fram mellan de små öarna är en naturupplevelse som slår det mesta. Glöm inte att det är förbjudet att stiga iland på ön Skjortpilten under tiden 15 april och 15 juli.

Se och hör Kersti Beck Larsson berätta om hur du bäst upplever reservatet sjövägen, film Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiske

Fiske med handredskap är tillåtet. Mer information om fisk, fiske och gällande fiskebestämmelser hittar du hos , en samverkan mellan Vätternvårdsförbundet, Leader Vättern och Länsstyrelserna runt Vättern.

Vätternvårdsförbundets hemsida www.vattern.org Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet

Naturreservatet går endast att nå vattenvägen. På Grönön finns anläggningar med hög tillgänglighet som kan ta emot personer med rörelsenedsättning. Tältning är tillåten på Kungsholmen, Björkholmen, Grönön, Stora Krokholmen, Brottsjöholmen samt Stora Hjortholmen. På dessa öar får du tälta under högst två nätter i rad. Det finns serviceanläggningar i form av grillplatser och torrtoaletter på flera av öarna. Glöm inte att ta med dig skräpet hem!

Ta med egen ved!

Under år 2023 har vi inte möjlighet att förse eldplatserna med ved. Tänker du grilla eller koka kaffe över öppen eld? Glöm inte att ta med egen ved eller kol. OBS - tänk på att det inte är tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i huvuddelen av reservatet. Under perioden 1 maj till 1 oktober är det dessutom enbart tillåtet att elda på anvisade platser (se föreskrifterna nedan).

Båtturer till reservatet

Några dagar varje sommar kan du åka båt från Askersund till Grönön i naturreservatet. Det går också båtturer i skärgården. Kontakta Askersunds skärgårdstrafik för tidtabeller till Norra Vätterns skärgård och Grönön. Småbåtshamnar finns i Bastedalen, Grönebacke och Olshammar samt i centrala Askersund.

Teckentolkad information

Fågellivet i Norra Vätterns skärgård

Sommarutflykter i Nårra Vätterns skärgård

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 I naturreservatet är det förbjudet att:

I den nordvästra delen av reservatet (runt Äspeholmen, Kärrholmen, Rävlarna, Duvholmen Sneden, Brunnsholmen och Hynneholmen):

 • bortföra eller skada döda träd eller träddelar

I den södra, större delen av reservatet:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • medvetet störa djurlivet
 • ha hunden okopplad
 • göra upp eld annat än på anvisade platser under tiden 1/5-1/10
 • stiga i land på ön Skjortpilten under tiden 15/4-15/7
 • uppföra mur, plank, stängsel, brygga eller liknande
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande
 • tälta, förutom på öarna Kungsholmen, Björkholmen, Grönön, Stora Krokholmen,
  Brottsjöholmen samt Stora Hjortholmen, där du får tälta under högst två nätter i rad

För information om fisk, fiske och gällande fiskebestämmelser, se Vätternvårdsförbundets hemsida www.vattern.org Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Kommun: Askersund

Bildat år: 1973, 1974 och 1986

Areal: 2 331 hektar, varav 1 670 hektar vatten

Markägare: Sveaskog AB samt enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240045 Norra Vätterns skärgård

Ekopark: Reservatet ingår i Sveaskogs ekopark Norra Vättern

Beslut bildande naturreservat etapp 1, 1973 Pdf, 183.3 kB.

Beslut utvidgning naturreservat etapp 2, 1974 Pdf, 211.8 kB.

Beslut utvidgning naturreservat etapp 3, 1986 Pdf, 807.1 kB.

Beslut och skötselplan utvidgning naturreservat etapp 4, 2008 Pdf, 1.4 MB.

Skötselplan naturreservat etapp 1-3 Pdf, 10.1 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240045 Norra Vätterns skärgård (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet nås endast via båt. Norra delen passeras av väg 50. Småbåtshamnar finns i Bastedalen, Grönebacke och Olshammar samt i centrala Askersund. Nås även av passargerarbåt, kontakta Askersunds skärgårdstrafik för tidtabeller.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda, paddla grön. Tälta gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss