Stocksätterskogen

Naturreservatet Stocksätterskogen är ett kommunalt reservat som ligger nära tätorten Hallsberg. Reservatet består av lövskog som rymmer många olika växter, svampar, fåglar och används flitigt som av boende i närområdet för motion och naturupplevelser.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • framföra motorfordon,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld, förutom på iordningställd grillplats,
 • ta ved från skogen,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur,
 • medvetet skada eller störa växt- och djurlivet genom att t.ex. bryta av grenar, gräva upp
  plantor eller störa häckande fåglar,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.

Men det är tillåtet att:

 • Plocka bär och matsvamp.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Hallsbergs kommun sköter naturreservatet

E-post till Hallsbergs kommun

Fakta

Kommun: Hallsberg
Beslutat år: 2018
Areal: 8,1 hektar
Markägare: Hallsbergs kommun
Reservatsbildare: Hallsbergs kommun
Reservatsförvaltare: Hallsbergs kommun