Naturreservat i Örebro län

I Örebro län finns i dag drygt 300 naturreservat och två nationalparker som representerar länets skiftande natur, från djupa naturskogar och vida myrar till sötvattensskärgård och kalkrika ängar. Du kan välja att söka via karta eller filtrering via länkarna och guiden nedan. Välkommen ut i naturen!

Välkommen ut att upptäcka länets natur - ett län som har de flesta av Sveriges naturtyper på en liten yta. Från Bergslagens och Kilsbergens storslagna vildmark och milsvida utsikter, via Närkeslättens odlingslandskap med myllrande fågelsjöar och historiska ekhagar, till Vätterns unika insjöskärgård.

En insjöskärgård

Örebro län möter du en varierad natur. I söder finner vi Vätterns stora skärgård med sitt klara vatten. Stränderna kantas av karga klippor och öar med inte sällan månghundraåriga tallar som kämpat mot höststormar, vinterkyla och stekande sommarsol, som i naturreservaten Utnäset och Rå uddar.

Tiveden och Närkeslätten

Via Tivedens milsvida skogar, med Tivedens nationalpark i dess mest svårtillgängliga och kuperade mitt, når vi länets mellersta delar med Närkeslättens som ett öppet öga mitt i skogslandskapet. Det bördiga jordbrukslandskapet är präglat av sjösänkningar och årtusenden av odling, men här finns även rester från tiden då ekdominerade ädellövskogar bredde ut sig i landskapet. Här finns flera ekreservat som Trystorps ekäng och Ekåsen. På Närkeslätten finns även rester efter tidigare sjöar, som våtmarkerna i naturreservatet Kvismaren.

Kilsbergen och Hjälmaren

Västerut sträcker Kilsbergen ut sig som en gräns mellan landskapen Närke och Värmland. Här uppe breder barrskogar ut sig med många nordliga växter och djur, som i Kilsbergen har sin sydligaste utpost, som naturreservaten Skärmarbodabergen och Dunderklintarna. Öster om Örebro hittar vi Sveriges fjärde största sjö, Hjälmaren, med många öar som exempelvis naturreservaten Fåran och Grundholmarna.

Bergslagen

Norr om Närkeslätten tar Bergslagens skogar över, ofta i breda dalgångar med skog på höjderna och vattendrag och sjöar nere i dalen. I nästan vart och vartannat vattendrag fanns det för några hundra år sedan hyttor och hamrar som tillverkade järn. Skogarna runt omkring bär spår efter kolning och gruvbrytning, såväl som torp med små åkerlappar där skogen åter växt upp. Naturreservatet Älvhytteängen är en rest av de många slåtterängar som försåg bergsbrukets boskap med vinterfoder. I Bergslagens östra del finns stråk av bördig jordbruksmark kring sjön Väringen, där vi till exempel hittar naturreservatet Liaskogen.

Kryssa länets naturreservat

Har du besökt länets alla reservat? Här kan du skriva ut en krysslista och börja utforska naturreservaten i Örebro län.

Krysslista alla naturreservat i Örebro län (pdf) Pdf, 271.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Utflyktsguide

Här hittar du förslag på utflykter till besöksvärda områden utifrån olika teman. Vilka naturreservat passar till exempel bäst på våren eller till hösten? Vilka kan nås via lokaltrafik?

Guide till länets naturreservat och kulturmiljöer

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss