Reträtten

Reträtten är ett kommunalt naturreservat.

Naturreservatet Reträtten är en del av förkastningsbranten söder om Örebro och består av en lummig lövskog, mörk barrskog, öppna bergklackar och en blommande ängsmark. Namnet Reträtten kommer ifrån en gård som låg i reservatets södra del under 1800-talet.

Reträtten på Örebro kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reträtten på Naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • ha hunden lös
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 26,4 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun