Skyfallsliknande regn i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Svedjebodvallen

I Svedjebodvallen växer gammal granskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Svedjebodvallen växer gammal granskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Svedjebodvallens naturreservat utgörs till största delen av en äldre grovvuxen granskog. På sina håll finns ett stort inslag av lövträd, främst asp. Här lever ett flertal arter som annars är ovanliga i dagens skogslandskap.

Området ligger 5 kilometer norr om Hassela och omfattar 22 hektar. I sluttningen i områdets västra del är granarna rejält grovvuxna, och här finns det mycket död ved, både liggande och stående.

Skogen har varit i stort sett opåverkad av mänskliga aktiviteter under lång tid och det förekommer träd i alla åldrar.

Värdefullt för många

I reservatet finns ett flertal arter som är ovanliga i dagens skogslandskap. De flesta av dessa är knutna till den döda veden och de äldsta granarna, till exempel smalskaftlav, violettgrå tagellav och vedtrappmossa.

Längs en bäck i den östra delen, och i sluttningen, växter många örter. Här trivs arter som svart trolldruva, gullpudra och blåsippa. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för rödlistade och fridlysta arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 22 hektar
Skyddsår: 2007
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 5 kilometer norr om Hassela i Nordanstigs kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss