Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Blyberget

Lavskrika i ett träd.

Den sårbara men sällskapliga lavskrikan kan vilja smaka på din matsäck i Stora Blyberget. Foto: Torbjörn Alsing

Stora Blybergets naturreservat utgörs av äldre barrskog som ligger i en norrsluttning. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen. Vid norra delen av gränsen finns en skogsbilväg att promenera på. Berget och skogarna bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger 4 kilometer sydost om Annefors och omfattar 111 hektar. Naturreservatet består av en relativt brant sluttning med äldre granskog. Bitvis även äldre asp. Det finns även gammelgranar utspridda i hela området. Stammarna bär spår att de överlevt skogsbränder.

I området finns även brända stubbar från träd som inte överlevde bränderna. Flera svamparter har hittats. De som är beroende av död ved av både gran, tall och asp. Några av dessa arter är ullticka, tallticka och kandelabersvampen.

Det finns också flera skyddsvärda fågelarter i området. Tretåig hackspett och lavskrika har observerats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 111,9 hektar
Skyddsår: 2015, utvigdning 2018
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 4 kilometer sydost om Annefors i Bollnäs kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss