Jordbärsmuren

Jordbärsmurens vidsträckta högmosse. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Jordbärsmurens vidsträckta högmosse. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Jordbärsmurens naturreservat finns både vidsträckta våtmarker och lövrika skogar intill Dalälven. Namnet kommer från Jordbärsmuren, en spektakulär mosse med storslagen vildmarkskänsla bara ett stenkast från Gysinge och Färnebofjärdens nationalpark.

Här kan du blicka ut över den stora myrmarken och uppleva stillheten, plocka bär eller upptäcka Jordbärsmurens rika fågelliv med orre, ljungpipare och storspov.

Jordbär är ett annat ord för hjortron och på jordbärsmuren finns det, som namnet antyder, gott om hjortron. De brukar vara mogna att plocka från mitten av juli till augusti. Tranbär är en annan art som trivs på Jordbärsmuren och går att plocka under september-oktober.

Norr om Jordbärsmuren mynnar Ålboån och Finnbäcken. Åarna omges av breda älvängar som översvämmas vid högvatten. Dessa brukades som slåtterängar fram till 1950-talet och till dess fanns det många lador på ängarna dit höet bärgades.

I reservatet finns en rik mångfald kopplad till gamla lövträd, exempelvis asp och ek. En stor mångfald av lavar, insekter och andra organismer är knutna till dessa träd, exempelvis läderlappslav och aspbarkgnagare. Det finns även partier med gammal barrskog där du bland annat kan hitta den hotade orkidén knärot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • ta ved eller elda,
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter,
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten eller torv,
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
 • rida eller cykla i terrängen,
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,
 • framföra vattenskoter.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1995, nytt beslut 2014
Areal: 950 hektar
Kommun: Gävle
Karaktär: Skog, våtmark och vatten
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Bil

Kör på väg 56 och sväng in på en skogsbilväg som går i en båge på östra sidan av vägen mittemellan Gysinge och Smedsäng. Vid entrén finns en parkering för fyra bilar.

Buss

Linje 48 eller 49 till hållplats Nyvallen och sedan cirka 2,5 kilometers promenad, delvis på Gästrikeleden samt en kortare sträcka skogsbilväg och landsväg.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss