Vällingudden

Vällingudden bjuder på en urskog i miniatyr. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vällingudden bjuder på en urskog i miniatyr. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vällinguddens naturreservat är en udde som går ut i sjön Vällingen. Här på udden har den urskogsartade tallskogen stått orörd i många år.

Det är ganska näringsfattigt här och på marken växer det mest olika ris och lavar. Det finns grova tallar i området som är 200–300 år gamla och du hittar också en del torrakor här.

Närmare sjön i strandkanten finns det enstaka grova klibbalar. Det växer även björk i reservatet och i den sydvästra delen finns det rester efter en tjärdal.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • göra upp eld, eller ta ved
  • framföra motordrivet fordon
  • klättra i boträd.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 2 hektar
Skyddsår: 1984
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog