Skyfallsliknande regn i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vällingudden

Vällingudden bjuder på en urskog i miniatyr. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vällingudden bjuder på en urskog i miniatyr. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vällinguddens urskogsartade tallskog sträcker sig ut på en smal halvö i sjön Vällingen. Här har tallarna fått växa sig mäktiga och många träd är fyllda av hål där fåglarna bygger bo.

I Vällinguddens naturreservat har du chansen att uppleva en riktig gammelskog med grova gamla jättetallar i direkt anslutning till sjön. Reservatet är förhållandevis svårtillgängligt för besökare och det går för tillfället ingen markerad stig till området. Den led som tidigare gick till Vällingudden från Rosersbergsvägen kommer att avvecklas helt under 2024.

Tallticka på en tallstam

Gamla tallar och fåglar

Många tallar i området är 200–300 år gamla och rymmer hyser en rik mångfald av arter. Hackspettar har hackat hål i många av träden och där häckar nu småfåglar som nötväcka och talgoxe. Vår största hackspett, spillkråkan, behöver grova träd för att kunna häcka och tall är ett av favoritträden. I spillkråkans hål häckar sedan ofta andra arter som pärluggla och skogsduva.

Gamla tallar vid en sjö

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • göra upp eld, eller ta ved
  • framföra motordrivet fordon
  • klättra i boträd.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 2 hektar
Skyddsår: 1984
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Vällingudden sträcker sig ut i sjön Vällingen som ligger 1,5 mil norr om Sandviken och 6 kilometer öster om Järbo.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss