Mössnäsudden

I området finns klapperstensfält längs med havet.

Delar av stigarna är svårtillgängliga med stora klippblock längs vägen. I Mössnäsuddens naturreservat finns klapperstensfält, gravhögar och gammal tallskog.

Mössnäsudden ligger cirka 10 kilometer öster om Njutånger och är ett 54 hektar stort område med kusttallskog, gravhögar och klapperstensfält. Området är i många delar blockigt och svårframkomligt.

Området erbjuder möjligheter till vandring men stora delar av naturreservatet är svårtillgängligt på grund av terrängen. Men går du utanför stigen, mot kustlinjen, på den norra delen belönas du såsmåningom av en vacker utsikt över havet.

Mössnäsuddens naturreservat innehåller både skog, hav, klapperstensfält och klippor. Den gamla tallskogen och de geologiska värdena i form av öppna klapperstensfält med tydliga strandvallar är det huvudsakliga skälet till att området skyddas. Skogen är mest gammal stormutsatt tallskog med många knotiga tallar. En del kan vara äldre än 300 år.

Delar av området har aldrig avverkats och ett mindre område brann 2009. I skogen finns därför många naturskogsstrukturer som gamla träd, grova träd och död ved. Det ger förutsättningar för flera skyddsvärda arter, exempelvis laxticka, barrpraktbagge och hackspetten spillkråka.

Fornlämningar på Mössnäsudden

Det finns fornlämningar i form av gravar av olika slag, både öster och väster om Långtjärnen, vilket tyder på mänsklig närvaro i området sedan länge tillbaka. Då var Långtjärnen en smal, skyddad havsvik. Gårdarna längre västerut på Mössön har troligen använt området ut mot havet och Mössnäsudden till skogsbete och för att hämta ved och virke. Spår efter en kolningsanläggning finns söder om naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I området gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter. Körning får
endast ske på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär,
matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 54 hektar
Skyddsår: 2020
Ägare: Privat
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Mössnäsudden ligger cirka 10 kilometer öster om Njutånger, i Hudiksvalls kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss