Stensjön

Stensjöns strand. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stensjöns strand. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stensjöns naturreservat är länets största område med naturskog. Den består av blockiga moränryggar och sluttningar med tallskog. I området kan du promenera på naturstigen. Eller titta på fåglar vid myrarna, sumpskogen och sjön. Vattnen, skogen och de storblockiga stenarna bjuder på en fin upplevelse.

Området omfattar 1249 hektar och ligger 35 kilometer nordväst om Friggesund, Hudiksvalls kommun.

Flera väldiga flyttblock finns norr och öster om Stensjön. Skogen är till stora delar urskogsartad med inslag av grova, upp till 550 år gamla tallar, samt döda liggande och stående träd.

Området är starkt präglat av naturliga skogsbränder. Sedan 1367 har 27 bränder härjat i området. I genomsnitt har skogen i området brunnit vart 40-50:e år. År 1320 grodde landets näst äldsta nu kända träd. Efter att ha överlevt elva bränder står det där än idag i Stensjöns naturreservat.

I Stensjön häckar många olika fågelarter. Orsaken till fågelrikedomen är den omväxlande naturen. Skogen lockar tillsammans med myrarna, sumpskogen och sjön till sig häckande storlom, fiskgjuse, gluttsnäppa och tretåig hackspett. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska föremål
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar och lavar
  • skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 1249 hektar
Skyddsår: 1992, utvidgat 2019
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen                                   
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 35 kilometer nordnordväst om Friggesund i Hudiksvalls kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss