Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gröntjärn

En tjärn med grönt vatten med gul sand och vegetation runt

Gröntjärn är ett mycket populärt utflyktsmål och är ett av de mest välbesökta reservaten i länet. Här finns markerade leder, vindskydd, tillgänglig rastplatsanordning och grill, en skogshuggarkoja och tillgänglig toalett och parkering. Gröntjärns naturreservat besöks främst för sina geologiska värden och sina märkliga hydrologiska förhållanden. Nivån på det turkosgröna vattnet i tjärnen varierar naturligt med mer än 13 meter.

Gröntjärns naturreservat besöks främst för sina geologiska värden och sina märkliga hydrologiska förhållanden. Nivån på det turkosgröna vattnet i tjärnen varierar naturligt med mer än 13 meter.

Reservatet ligger i en trång dalgång, omgiven av höga berg, cirka 5 kilometer väster om byn Västerstråsjö, 25 kilometer nordväst om Delsbo.

Farligt att vistas i brända områden!

Den 2 juni 2021 genomfördes en naturvårdbränning i en del av reservatet. Vi avråder besökare att vistas där de första veckorna efter bränningen eftersom de brandskadade träden kan falla tungt och ljudlöst.

Under blåsiga dagar bör du undvika det brända området hela året till och med nästa vår (2022).

Pris för tillgänglighet

I Gröntjärn har Länsstyrelsen satsat på att göra området mer tillgänglig för alla. Parkeringsplatsen består av en hårdgjord slät yta liksom stigen till den tillgängliga rastplatsanordningen med bord och bänkar. Intill parkeringsplatsen finns en torrtoalett med ramp. Vid rastplatsanordningen finns en tillgänglig grillplats och tillgång till ved.

Bildad vid isavsmältningen

Området är en del av en märklig isälvsavlagring bildad i samband med inlandsisens avsmältning för cirka 8 500 år sedan. På många ställen finns så kallade dödisgropar, vilka är spår efter enskilda isblock som legat inlagrade i grus- och sandmassorna.

När blocken smälte sjönk marken ihop och bildade större eller mindre gropar med branta kanter. Flera av groparna är idag vattenfyllda tjärnar eller sjöar. Den märkligaste av dessa är Gröntjärn.

Spektakulära vattenståndsvariationer

Inga bäckar förser tjärnen med vatten. Till stor del beror det på att regnvattnet genast kan leta sig ner till grundvattnet genom den genomsläppliga marken. Grundvattnet är sedan det vatten som fyller flera av områdets sjöar och tjärnar.

Gröntjärns vackert turkosgröna färg är en effekt av detta då grundvatten, till skillnad från vatten i tillrinnande bäckar, är fritt från partiklar.

Gröntjärn är intressant genom sina stora variationer i vattenståndet. Skillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå uppgår till mer än 13 meter. Detta beror på ett komplicerat samspel mellan ytvatten, grundvatten och grundvattenutflöde.

Mosippa och getväppling

Växtligheten är anpassad till områdets torra markförhållanden, och tallskog med olika bärris och lavar täcker stora delar av reservatet. Mosippa förekommer ovanligt rikligt vid dödisgropar på hedarna i området.

Vid Gröntjärns stränder finner man en fattig men intressant flora med bland annat istidsrelikten fjällnejlika, samt getväppling och ängsvide.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
 • framföra motordriven farkost på vatten
 • ta ved. Eldning är endast tillåten på anvisad plats och med utlagd eller medhavd ved,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
 • rida och cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik.
För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1978, nytt beslut 2016
Areal: ca 150 hektar
Karaktär: Skog och vatten
Kommun: Ljusdal och Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Hudiksvall: Tag väg 84 till Delsbo där du svänger av norrut på väg 305, mot Hassela. Följ sedan skyltningen. Från Ljusdal: Tag Bjuråkersvägen (väg 727) och sväng sedan av norrut på Svartsjövägen. Följ sedan skyltningen.

Koordinater (WGS84) Lat: 62.9736 Lon: 16.1889

Tillgänglighet

Parkeringsplatsen består av en hårdgjord slät yta. Torrtoalett vid parkeringen. Informationsskylt vid parkeringen. Hårdgjord ledstråk från parkering till rastplats som är tillgänglig. Vid rastplatsen finns en eldplats som är tillgänglig.

Bilder från parkering, torrtoalett, ledstråk, rast- och eldplats Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss