Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gönhammaren

Utsikt från Gönsjöknopparn ut över myrtjärnarna i Gönhammarens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Utsikt från Gönsjöknopparn ut över myrtjärnarna i Gönhammarens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gönhammarens naturreservat består av en liten bergsrygg med två toppar. Det växer mest tallskog i området men det finns även myrmark och ett antal småtjärnar. Från toppen av berget kan du få en fin utsikt över tjärnarna och de omgivande skogarna. Utsikten och tjärnarna bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger 11 kilometer väster om Tandsjöborg i Orsa Finnmark och omfattar 30 hektar. Gönhammarens biologiska värden finns framförallt i de riktigt gamla tallarna med grova grenar och glesa kronor, flera med spår av tidigare skogsbränder.

Tallarna är omkring 150 till 200 år gamla.

Kolflarnlav trivs här

I reservatet lever arter knutna till tallar och några till brandpåverkade träd, exempelvis kolflarnlav. Kolflarnlav växer enbart på förkolnad ved på gamla brandfält. För sådana arter krävs det att delar av skogen brinner ibland om de ska kunna överleva.

Gönhammaren ligger i Orsa Finnmark, som är ett område där den finska invandringen var stor under 1600-talet. Här levde de på svedjeodling och boskapsskötsel med skogsbete.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 30 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdals kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 11 kilometer väster om Tandsjöborg i Orsa Finnmark.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss