Gönhammaren

Utsikt från Gönsjöknopparn ut över myrtjärnarna i Gönhammarens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Utsikt från Gönsjöknopparn ut över myrtjärnarna i Gönhammarens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gönhammarens naturreservat består av en liten bergsrygg med två toppar. Det växer mest tallskog i området men det finns även myrmark och ett antal småtjärnar. Från toppen av berget kan du få en fin utsikt över tjärnarna och de omgivande skogarna. Utsikten och tjärnarna bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger 11 km väster om Tandsjöborg i Orsa Finnmark och omfattar 30 ha. Gönhammarens biologiska värden finns framförallt i de riktigt gamla tallarna med grova grenar och glesa kronor, flera med spår av tidigare skogsbränder.

Tallarna är omkring 150 till 200 år gamla.

Kolflarnlav trivs här

I reservatet lever arter knutna till tallar och några till brandpåverkade träd, exempelvis kolflarnlav. Kolflarnlav växer enbart på förkolnad ved på gamla brandfält. För sådana arter krävs det att delar av skogen brinner ibland om de ska kunna överleva.

Gönhammaren ligger i Orsa Finnmark, som är ett område där den finska invandringen var stor under 1600-talet. Här levde de på svedjeodling och boskapsskötsel med skogsbete.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon,
• ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
• skada, plocka eller samla in växter och svampar.
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 30 ha
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdals kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten