Långhällskogen

Bastardsvärmare i Långhällskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bastardsvärmare i Långhällskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Långhällskogen är ett ganska okänt och svåråtkomligt utflyktsmål. I början av juni är den rika förekomsten av blommande ramslök en sevärdhet. Området är påverkat av kalk från Bottenhavet. Det innehåller ovanligt många olika naturtyper.

I skyddade områden gäller särskilda regler. Det är till exempel förbjudet att plocka växter i området såsom ramslök. Se fullständiga regler nedan.

Här finns bland annat rikkärr, kalkfuktängar, sumpskogar och naturliga gläntor. Rikkärr är ett näringsfattigt kärr med hög/mycket hög kalkhalt. Här kan du vandra på Gästrikeleden som passerar genom reservatet.

Guckusko och näsrot

Området ligger 14 kilometer sydost Gävle och 5 kilometer sydväst om Skutskär och omfattar 82 hektar. Naturreservatet är rikt på orkidéer som guckusko, nästrot och skogsknipprot. Det finns också chans att få se stor låsbräken, luden johannesört, krissla, strandviol och myska.

I området ingår ovanligt stora arealer av örtrik granskog med arter som lungört, vårärt, sårläka och underviol.

Ovanliga vattendrag

Vatten samlas under snösmältningen i några stora öppna svackor i övre delen av reservatet. Vattnet försvinner snart ner i marken men mynnar längre ner i några källor som förenas i en liten bäck. Men efter någon kilometer försvinner också bäcken under jord.

Här växer även majviva och fältgentiana. För att växterna ska trivas genomförs slåtter i området. Långhällskogen ingår i EU:s nätverk av skyddade områden Natura 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
 • ta ved
 • elda 
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och
  lavar. Bär- och matsvampplockning är dock tillåten, med undantag för
  fridlysta och rödlistade arter,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik och på markerade stigar 
 • använda ljud för att locka fåglar eller andra djur

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 82 hektar
Skyddsår: 2008
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Örtrik skog, myr, sumpskog, naturliga gläntor
Skyddsområde: naturreservat,  Natura 2000

Hitta hit

14 kilometer sydost Gävle och 5 kilometer sydväst om Skutskär.

Skogsvägen från Gävle är tidvis bommad varför du bör fråga Korsnäs skogsförvaltning i Gävle om den hålls öppen. Från Skutskär kan du köra nästan ända fram utan bommar. Vägen går här söderut från Medora i Skutskär mot Flät. Har du cykel kan du komma ända in i reservatet. Gästrikeleden passerar genom reservatet.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss