Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvarnberget

Tallskog i Kvarnbergets naturreservat.

Kvarnbergets naturreservat är knappt 100 hektar och består främst av tallskog och den framtida skötseln av områdena kommer att bestå av naturvårdsbränningar.

Kvarnbergets naturreservat är ett större sammanhängande naturskogsområde med både värdefull tallskog och granskog. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen.

Kvarnbergets naturreservat är knappt 100 hektar stort och ligger cirka 55 kilometer norr om Orsa. Området består främst av tallskog och den framtida skötseln av området kommer att bestå av naturvårdsbränningar. Skogen är påverkad av minst två bränder och därför finns det gott om gamla tallar i 250-årsåldern. Skogen är till stora delar opåverkad av modernt skogsbruk.

I naturreservatet har ett stort antal hotade och skyddsvärda arter påträffats, såsom garnlav, violettgrå tagellav, kortskaftad ärgspik, blågrå svartspik, blanksvart spiklav, vedflamlav, dvärgbägarlav fläckporing, gammelgransskål, rosenticka, gränsticka , ullticka och tallticka. Gnagspår av vågbandad barkbock och hackmärken av spillkråka och tretåig hackspett har också påträffats.

Terrängen i området är relativt svår och det finns inga iordningställda rastplatser eller parkeringsplatser. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar eller militära övningar.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med jakt. Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 99 hektar
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Området ligger öster om Sandsjön, cirka 55 kilometer norr om Orsa, nära väg E45.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss