Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Friluftsliv och allemansrätt

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Vardagsnära naturområden

Är du nyinflyttad och vill upptäcka stadsnära naturområden eller vill ha inspiration till att komma ut och röra på dig?

Länsstyrelsen har i samarbete med Region Gävleborg, Gävle kommun och Hudiksvalls kommun, tagit fram tips på vardagsnära promenadslingor för naturupplevelser i stad, skog och mark. Promenadslingorna är 1-6 kilometer långa och har olika svårighetsgrader. I den nedladdningsbara broschyren, presenteras promenadslingorna med text, bild och karta med symboler.

Promenadslingor i Gävle och Hudiksvall, Region Gävleborg Länk till annan webbplats.

Krysslistor och annat på egen hand-material

Ta med aktiviteterna ut i naturen och utmana dig själv eller någon annan! Här finns också olika tips på aktiviteter som du kan göra både hemma eller i Färnebofjärdens nationalpark. Det finns bland annat krysslistor för länets naturreservat, friluftsbingo och fototävling. Välkommen ut!

Krysslistor och annat på egen hand-material, Sveriges nationalparkers webbplats Länk till annan webbplats.

Gävleborgs naturum vägleder ut i naturen

Naturum (Visitor centre) i Gysinge fungerar som en port till naturen. Här får du genom utställningar och aktiviteter bekanta dig med naturområdet i närheten av naturum och Färnebofjärdens nationalpark. Du får också hjälp med kartor och tips på sevärdheter och vandringar.

Byggnad naturum i Gysinge

Genom naturum får du veta mer om områdets djur, växter, geologi och kulturhistoria. Du kan också få råd och tips om utflyktsmål och vandringar i trakten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten.

Nyhetsbrev - biologisk mångfald och friluftsliv

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer kring Grön infrastruktur, Friluftssamordningen, Naturnära jobb, LONA-bidraget, Åtgärdsprogram för hotade arter samt Pollineringsuppdraget hos Länsstyrelsen Gävleborg?

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakt