Stora Sundsjöberget

Stora Sundsjöberget reser sig i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stora Sundsjöberget reser sig i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vid Stora Sundsjöberget i Orsa Finnmark möter du ett riktigt vildmarksområde. Berget är cirka 640 meter över havet. I reservatet ingår även det lite mindre berget Låhilammsknoppen samt några myrar och sjöar.

Här finns inga stigar så här kan du ströva fritt i skogen men i området finns en skogsbilväg som går bra att utgå ifrån. Eller så kan du blicka ut över myrmarkerna. Skogen, bergen och myrarna bjuder på fina naturupplevelser.

Stora Sundsjöberget ligger 7,5 kilometer söder om Tandsjöborg och omfattar 667 hektar. Här växer en brandpräglad, naturskogsartad tallskog. Den är till större delen opåverkad av modernt skogsbruk, vilket gör att träden är gamla och av olika ålder. 

Värdefullt för många

Flera hotade och sällsynta arter trivs här. En av dem är skalbaggen reliktbock som utvecklas inne i den tjocka skorpbarken på mycket gamla, levande och solexponerade tallar.

Det finns också mycket sällsynta svampar som ulltickeporing och kristallticka, samt svampen laxgröppa som trivs bra i brandmiljöer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik. Undantag gäller för uttransport av större vilt från området vid jakt
 • elda under perioden 1 maj-15 september
 • skada eller bortföra rödlistade växter och djur
  klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
  plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär och matsvampplockning är dock tillåten
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 667 hektar
Skyddsår: 2001
Ägare: Bolag
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 7,5 kilometer söder om Tandsjöborg respektive 5 kilometer väster om Västbacka i Ljusdals kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss