Gammelstilla-Bredmossen

Vy över Gammelstilla-Bredmossens öppna yta. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vy över Gammelstilla-Bredmossens öppna yta. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gammelstilla-Bredmossens naturreservat är ett 167 hektar och så gott som opåverkad våtmark. Fågellivet är rikt och varierat. Bredmossen har klassats som en av länets förnämsta fågelmyrar. I området kan du titta på fåglar eller vandra längs med stigen.

Området med våtmarks består av en kupolformad mosse med en tydlig centralt belägen höjdpunkt i söder. Plana kärr i norr och strandområden vid sjön Övre Dammen. Mossen i söder domineras av risvegetation. Medan kärrens växtlighet kan beskrivas av trådstarr, pors och dyfräken. Här och där sticker det upp skogsholmar i våtmarkerna.

Fåglar i Gammelstilla-Bredmossen

Här finns ett av länets värdefullaste myrområden för fåglar. Landskapet är vidsträckt och uppdelat på flera olika naturtyper – var och en med sina speciella arter.

Även i detta våtmarksrike träffar man på fåglar som behöver skog. Skogssnäppan häckar i gamla trastbon uppe i träden och finns därför i skogsbrynet. Lärkfalken häckar också i träd och flyger ofta över de trädlösa kärren när den är på jakt efter trollsländor.

Doppingar och svanar

I de öppna vattenytorna vid Övre Dammen samlas många änder, doppingar och svanar. Soliga vårdagar kan man få bevittna skäggdoppingarnas sevärda dans. Gråhakedoppingen har ett annorlunda framträdande. Den håller sig dold men avslöjar sig med sina utdragna och säregna skrik.

Längst i söder finns Bredmossen, som är en svagt välvd mosse. Under våren är det tätt mellan alla reviren på mossen. Här häckar tranor, gulärlor, storspovar, enkelbeckasiner och grönbenor.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 167 hektar
Skyddsår: 1996 (domänreservat sedan 1983)
Kommun: Hofors och Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Våtmark, vatten och skog.
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000