Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gammelstilla-Bredmossen

Träd i en mosse

Vy över Gammelstilla-Bredmossens öppna yta. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gammelstilla-Bredmossens naturreservat är ett 167 hektar och så gott som opåverkad våtmark. Fågellivet är rikt och varierat. Bredmossen har klassats som en av länets förnämsta fågelmyrar. I området kan du titta på fåglar eller vandra längs med stigen.

Området med våtmark består av en kupolformad mosse med en tydlig centralt belägen höjdpunkt i söder. Plana kärr i norr och strandområden vid sjön Övre Dammen. Mossen i söder domineras av risvegetation. Medan kärrens växtlighet kan beskrivas av trådstarr, pors och dyfräken. Här och där sticker det upp skogsholmar i våtmarkerna.

I området längs med vandringsleden är det tillåtet att tälta. Eldning är bara tillåtet i den iordningställa eldplatsen, se karta nedan.

Fåglar i Gammelstilla-Bredmossen

Här finns ett av länets värdefullaste myrområden för fåglar. Landskapet är vidsträckt och uppdelat på flera olika naturtyper – var och en med sina speciella arter.

Även i detta våtmarksrike träffar man på fåglar som behöver skog. Skogssnäppan häckar i gamla trastbon uppe i träden och finns därför i skogsbrynet. Lärkfalken häckar också i träd och flyger ofta över de trädlösa kärren när den är på jakt efter trollsländor.

Doppingar och svanar

I de öppna vattenytorna vid Övre Dammen samlas många änder, doppingar och svanar. Soliga vårdagar kan man få bevittna skäggdoppingarnas sevärda dans. Gråhakedoppingen har ett annorlunda framträdande. Den håller sig dold men avslöjar sig med sina utdragna och säregna skrik.

Längst i söder finns Bredmossen, som är en svagt välvd mosse. Under våren är det tätt mellan alla reviren på mossen. Här häckar tranor, gulärlor, storspovar, enkelbeckasiner och grönbenor.

Mossa på en sten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning,
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetation,
  • medvetet störa djurlivet, skada eller föra bort hotade eller sällsynta växter och djur,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta. Förbudet gäller inte för tältning en natt i skogen inom område som visas på karta i bilaga 1,
  • elda eller ta ved. Förbudet mot att elda gäller inte på plats iordningställd av länsstyrelsen, se karta i bilaga 1. Eldning får på denna plats ske med utlagd eller medhavd ved.”

För fullständiga föreskrifter, se beslut om ändring av föreskrift nedan.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 167 hektar
Skyddsår: 1996 (domänreservat sedan 1983)
Kommun: Hofors och Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Våtmark, vatten och skog.
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss