Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lisselåsklack

Ett fält med runda stenar med grå mossa på och ett fåtal träd som växter där.

Lisselåsklack är ett klapperstensfält som varit skyddat sedan 1960-talet. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet Lisselåsklack består av ett vackert klapperstensfält med väl bevarade strandvallar, beläget på toppen av ett mindre berg. Bortsett från ett par mycket gamla tallar är fältet praktiskt taget fritt från högre vegetation.

Här kan du promenera längs med stigen/vägen intill klapperstensfältet. Området ligger 7 kilometer sydsydost om Årsunda och omfattar 2,5 hektar.

Klapperstensfält av denna typ kallas stentorg och bildas när ytjorden i väldigt stenig mark spolas bort av vågor. När det skedde här var havsytan i nivå med kullen. Vid istidens slut, för knappt 10 000 år sedan, låg dock kullen cirka 60 meter under havsytan.

Området är ett fint exempel på denna naturtyp och är, inte minst ur studiesynpunkt, värdefullt att bevara.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • gräva, hacka eller på annat satt skada markytan
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar
  • medvetet störa djurlivet
  • rida, ta ved eller elda
  • bedriva tävlingsverksamhet, snitsla spår, sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: Cirka 2,5 hektar
Skyddsår: 1965 (naturminne sedan 1957)
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Klapperstensfält

Hitta hit

Naturreservatet ligger 7 kilometer sydsydost om Årsunda.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss