Nationalparker

Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och fågelskyddsområden. Vi ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat och nationalparker. I Gävleborgs län finns det två nationalparker, Färnebofjärden och Hamra.

Nationalparkerna är natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna, kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi som lever nu har ärvt dessa egendomar från tidigare generationer. Det är ett arv som måste tas om hand på bästa sätt så att vi i vår tur kan kan lämna över det till kommande generationer.

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss