Skyfallsliknande regn i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kungsberget

Kungsbergets branta klippformationer. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kungsbergets branta klippformationer. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Kungsbergets naturreservat finns en varierad natur av gamla barrskogar, tidvis översvämmade lövskogar, dramatiska bergbranter och svårframkomliga blockmarker.

Här kan du vandra på de välbesökta, flertalet markerade stigar. Eller grilla och vila vid Gillbergs ide. Branterna, grottan och skogen bjuder på spännande naturupplevelser. Kungsbergets naturreservat ligger 6 kilometer nordväst om Järbo och omfattar 79 hektar.

Det finns möjlighet att cykla på en del av lederna i Kungsbergets och Kungsfors naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att cykla utanför stigarna. Se bifogad karta under mer information.

Spännande natur i Styggbergsbranten

Den mest spännande naturen finns i Styggbergsbranten, som är ett så kallat sydväxtberg. Här finns en rik flora, med flera växter som annars har en mer sydlig utbredning, till exempel hassel, springkorn och guldlockmossa.

I själva branten växer en gammal och närmast orörd barrblandskog med gott om gamla träd och mycket död ved. Det finns också gott om äldre lövträd, framför allt aspar. Många av de arter som hittats i området är knutna just till gamla lövträd, som till exempel arterna lunglav, korallblylav och asptagging.

Grottan Gillbergs ide

Nedanför Styggbergsbranten har en stor mängd lösa block bildat ett system av blockgrottor. Den längsta grottan är 25 meter lång. Den kallas ”Gillbergs ide” efter den rövare vid namn Gillberg som enligt sägnen hade sitt tillhåll där.

Kulturmarker i området

I norr bildar Lillån gräns för naturreservatet. Ån slingrar sig fram genom täta, periodvis översvämmade lövskogar av björk, gråal, rönn, hägg, sälg och viden. Dessa delar var tidigare öppen hävdad mark.

En lada finns kvar som en påminnelse från den tiden. Det finns också gott om kulturlämningar från tidigare aktiviteter i området, som kolbottnar, spår av skogskojor, och resterna efter en skidhoppbacke från 1930-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon,
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger. Bär-, matsvampoch blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
  sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,
 • rida eller cykla annat än på markerade stigar,
  på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda inspelat ljud för att locka fåglar eller andra djur,
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva bergsklättring.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled

Fakta

Areal: 79 hektar
Skyddsår: 1971. Ändrat 1993 och 2011.
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer nordväst om Järbo.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss