Kallmyr

Tallgräsfjäril på hjortronblad. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tallgräsfjäril på hjortronblad. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kallmyr naturreservat ligger norr om byn Kallmyr och omfattar 4 ha. Skogen är urskogsartad med bland annat en 150-400-årig brandpräglad tall- och granskog.

Där trivs många olika vedsvampar. Det finns inga stigar i området så här får du ströva på egen hand. Området ligger 9 km sydväst om Ljusdal och omfattar 4 ha.

Kallmyrs naturreservat förvaltas av Ljusdals kommun.

Föreskrifter

Se föreskrifter i reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 3,8 ha 
Skyddsår: 1999
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Ljusdals kommun
Karaktär: Skog