Kallmyr

Tallgräsfjäril på hjortronblad. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tallgräsfjäril på hjortronblad. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kallmyr naturreservat ligger norr om byn Kallmyr och omfattar 4 hektar. Skogen är urskogsartad med bland annat en 150-400-årig brandpräglad tall- och granskog.

Där trivs många olika vedsvampar. Det finns inga stigar i området så här får du ströva på egen hand. Området ligger 9 kilometer sydväst om Ljusdal och omfattar 4 hektar.

Kallmyrs naturreservat förvaltas av Ljusdals kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Se föreskrifter i reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 3,8 hektar 
Skyddsår: 1999
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Ljusdals kommun
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 9 kilometer sydväst om Ljusdal.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss