Larzonska

Utsikt mot blånande berg från bergsknallen som utgör Larzonska naturreservatet. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Utsikt mot blånande berg från bergsknallen som utgör Larzonska naturreservatet. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Larzonska naturreservatet ligger på en höjdrygg och består av ljus och öppen hällmarkstallskog. Det finns ingen stig över stenar och hällar, men är du säker på foten kan reservatet vara ett spännande utflyktsmål.

Området ligger 4 kilometer nordväst om Bollnäs och omfattar 9,8 hektar. Tallarna är gamla trots sin ringa grovlek. Många är 150 – 200 år, vissa ännu äldre. Här och där kan man hitta spår efter skogsbrand i form av kolade stubbar och brandskador på trädstammarna.

Död ved i form av liggande och stående träd förekommer också, till nytta för vedsvampar. Vissa arter av skalbaggar trivs i gammal tallved, särskilt om den står solbelyst.

Området har skyddats på markägarens initiativ genom Kometprogrammet (kompletterande metoder för skydd av värdefull skog) i södra Hälsingland.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • elda och ta ved
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • 'medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Areal: 9,8 hektar
Skyddsår: 2013
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Hällmark och skog