Kungsfors

Hemlighetsfulla vatten i Kungsfors naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hemlighetsfulla vatten i Kungsfors naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Kungsfors naturreservat växer lövskogar och lövrika barrskogar i ett område mellan Jädraån och Lillån. Här kan du promenera på stigar i naturreservatet.

Eller ta en paus och grilla vid rastplatsen. Se karta nedan för stigmarkeringar, rastplats och parkering. Vattnet och skogarna bjuder på fina naturupplevelser. Kungsfors naturreservat ligger 5 km nordväst om Järbo och omfattar 26 hektar.

Cykelleder i området

Det finns det nu möjlighet att cykla på en del av lederna i Kungsbergets och Kungsfors naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att cykla utanför stigarna. Se bifogad karta under mer information.

Branta raviner

Båda Lillån och Jädraån har skurit sig djupt ner i marken så att det bildats branta raviner. Lillåns lopp meandrar, det vill säga gör kraftiga svängar, vilket har skapat ett spännande landskap med avsnörda så kallade korvsjöar. Dessa är tidvis är översvämmade och tidvis torrlagda.

Stor del lövträd

Skogen har till stor del formats av det småskaliga brukande som tidigare skett i området i form av skogsbete, slåtter och huggning. Resultatet är skogar med stor andel lövträd, där det finns många gamla grova lövträd och mycket död lövved.

Detta gör att många ovanliga och skyddsvärda arter som är beroende av gamla lövträd kan hittas i området, till exempel aspfjädermossa, grynig gelélav och stor aspticka.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
  bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,
 • rida eller cykla i terrängen. Förbudet gäller inte på markerade stigar,
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda inspelat ljud för att locka fåglar eller andra djur,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 26 ha
Skyddsår: 2011. Delar av området ingick tidigare i Kungsbergets naturreservat, bildat 1971.
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog