Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kungsfors

Hemlighetsfulla vatten i Kungsfors naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hemlighetsfulla vatten i Kungsfors naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Kungsfors naturreservat växer lövskogar och lövrika barrskogar i ett område mellan Jädraån och Lillån. Här kan du promenera på stigar i naturreservatet.

Eller ta en paus och grilla vid rastplatsen. Se karta nedan för stigmarkeringar, rastplats och parkering. Vattnet och skogarna bjuder på fina naturupplevelser. Kungsfors naturreservat ligger 5 kilometer nordväst om Järbo och omfattar 26 hektar.

Det finns möjlighet att cykla på en del av lederna i Kungsbergets och Kungsfors naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att cykla utanför stigarna. Se bifogad karta under mer information.

Natur

Båda Lillån och Jädraån har skurit sig djupt ner i marken så att det bildats branta raviner. Lillåns lopp meandrar, det vill säga gör kraftiga svängar, vilket har skapat ett spännande landskap med avsnörda så kallade korvsjöar. Dessa är tidvis är översvämmade och tidvis torrlagda.

Skogen har till stor del formats av det småskaliga brukande som tidigare skett i området i form av skogsbete, slåtter och huggning. Resultatet är skogar med stor andel lövträd, där det finns många gamla grova lövträd och mycket död lövved.

Detta gör att många ovanliga och skyddsvärda arter som är beroende av gamla lövträd kan hittas i området, till exempel aspfjädermossa, grynig gelélav och stor aspticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
  bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,
 • rida eller cykla i terrängen. Förbudet gäller inte på markerade stigar,
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda inspelat ljud för att locka fåglar eller andra djur,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Areal: 26 hektar
Skyddsår: 2011. Delar av området ingick tidigare i Kungsbergets naturreservat, bildat 1971.
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer nordväst om Järbo. Vid Kungsfors från väg 542 via Järbo, sväng vänster in på väg 544 Kungsbergsvägen. Direkt därefter sväng vänster in på Björkvallsvägen mot Kungsfors Herrgård. Efter cirka 700 meter är du framme vid parkeringen till Kungsfors naturreservat.

Promenadrunda

Tips på en liten runda på 1 kilometer från parkeringen: Om du promenerar mot rastplatsen, passerar den och tar höger vid första korsningen, promenerar en bit på grusvägen och sedan tar första höger så kommer du tillbaka till parkeringen igen.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss