Storjungfrun

Fyrhamnen på ön Storjungfrun. Foto: Andreas Håberg, Söderhamns kommun

Fyrhamnen på ön Storjungfrun. Foto: Andreas Håberg, Söderhamns kommun

Storjungfrun är den största av de 500 öarna i Söderhamns kommun. Området ligger 10 kilometer sydost om Ljusne och omfattar 1280 hektar.

Ön ligger drygt 20 kilometer sydost om Söderhamn och är en gåva från Gustav II Adolf som i samband med överlämnandet av stadsprivilegierna den 7 september 1620 också överlät Storjungfrun och de övriga öarna från staten till Söderhamns kommun.

Storjungfruns historia är lång och spännande med fornlämningar, hamnar, fyr, kapell och skeppsvrak. 

Den biologiska mångfalden på ön artrik. Det finns många arter som sällan ses i Hälsingland. På flera platser kan man se säregna orkidéer, rödlistade insekter och svampar och den vitblommande örten myskmadra.

Boende och transport till Storjungfrun

Intill fyren finns fyra uthyrningsstugor med tillhörande servicebyggnader, miljötoalett, soptunnor och bastu.

Transport till ön bokas i samband med stugbokningen.

För bokning av boende och transport se information på Visit Söderhamns hemsida Länk till annan webbplats.

Förvaltas av Söderhamns kommun

Storjungfruns naturreservat ägs och förvaltas av Söderhamns kommun.

Mer information om reservatet finns på Söderhamns kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 1280 hektar
Skyddsår: 2014
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Söderhamns kommun
Karaktär: Skog, klapperstensfält, strandängar, steniga stränder, hav