Storjungfrun

Fyrhamnen på ön Storjungfrun. Foto: Andreas Håberg, Söderhamns kommun

Fyrhamnen på ön Storjungfrun. Foto: Andreas Håberg, Söderhamns kommun

Storjungfrun är den största av de 500 öarna i Söderhamns kommun. Området ligger 10 km sydost om Ljusne och omfattar 1280 ha.

Ön ligger drygt 20 km sydost om Söderhamn och är en gåva från Gustav II Adolf som i samband med överlämnandet av stadsprivilegierna den 7 september 1620 också överlät Storjungfrun och de övriga öarna från staten till Söderhamns kommun.

Storjungfruns historia är lång och spännande med fornlämningar, hamnar, fyr, kapell och skeppsvrak. 

Den biologiska mångfalden på ön artrik. Det finns många arter som sällan ses i Hälsingland. På flera platser kan man se säregna orkidéer, rödlistade insekter och svampar och den vitblommande örten myskmadra.

Boende och transport till Storjungfrun

Intill fyren finns fyra uthyrningsstugor med tillhörande servicebyggnader, miljötoalett, soptunnor och bastu.

Transport till ön bokas i samband med stugbokningen. Kontakta Visit Hälsingland Gästrikland för bokning av boende och transport. Länk till annan webbplats.

Förvaltas av Söderhamns kommun

Storjungfruns naturreservat ägs och förvaltas av Söderhamns kommun. För mer information om reservatet, kontakta Söderhamns kommun. Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 1280 ha
Skyddsår: 2014
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Söderhamns kommun
Karaktär: Skog, klapperstensfält, strandängar, steniga stränder, hav