Finnbrännabäcken

Liten skivling som växer i flock i mossan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Liten skivling som växer i flock i mossan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Slingrande bäckar, mjuka mossmattor och orörd skog. Det är vad som möter dig i Finnbrännabäckens naturreservat. Den fuktiga miljön och de gamla träden är bra för många arter som har svårt att överleva i dagens skogar.

Förutom stigen i den norra delen av området finns det inga markerade leder i naturreservatet. Men följ gärna någon av de små bäckarna, så kommer du in
i frodiga och trolska miljöer där vatten sipprar fram från naturliga källor.

På håll kanske det ser lite stökigt ut med träd och grenar som har fallit över bäckfårorna. Torra träd och stubbar kan också ge ett dött intryck. Går du närmare upptäcker du att skogen och miljön i och runt bäckarna sjuder av liv.

Djur i Finnbrännabäcken

Här kan du hitta ormbunkar och den högväxta fjälltoltan, men också den lilla orkidén spindelblomster och andra späda örter. De fallna trädstammarna är ofta övervuxna av mossor och lavar och i de murkna träden lever många insekter.

Chansen är dessutom stor att du träffar på en hackspett som letar efter något ätbart.

Längs bäckarna och i den övriga skogen står granar i olika åldrar som det gör i gamla orörda skogar. Men det växer också björk, sälg, asp, gråal och andra lövträd.

Fäboddrift har förekommit i omgivningarna och förr i tiden fanns flera fäbodar. Då användes skogen som betesmark för djuren och myrarna till slåtter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon,
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten
  eller därmed jämförligt,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 20 ha
Skyddsår: 2016
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, vattendrag