Sätraskogen

Fina stigar i den tätortsnära skogen. Foto: Gävle kommun

Fina stigar i den tätortsnära skogen. Foto: Gävle kommun

I Sätraskogen kan du motionera på stigarna i den tätortsnära skogen, grilla eller ta en paus vid en av rastplatserna.

Området används som ströv- och motionsområde. Här kan besökare få uppleva gammal skogsmark som är rik på bär och svampar samt ett välutvecklat stig- och spårsystem med elbelysning, rastplatser, eldstäder och vindskydd.

Det 2,5 kilometer långa motionsspåret har elbelysning. En extra lättillgänglig 2,1 kilometer lång promenadväg utgår från utegymmet bakom Gavlehovshallen. Vid Gavlehov kan du parkera vid de tillgängliga parkeringsplatserna. För närmare beskrivning se kartan i högerspalten, under mer information.

Sätraskogens naturreservat ägs och förvaltas av Gävle kommun.

Växter och djur i Sätraskogen

Naturen i Sätraskogen är omväxlande. Här finns små fuktiga sumpskogar, torrare tallskog, källpåverkade avsnitt och igenväxande odlingsmarker. Stora ytor täcks av upp till 140 år gamla barrskogar rika på olika lövträd och i de äldsta skogsområdena med tjocka mosstäcken lever den ovanliga skogsorkidén knärot.

Ursprungligen var den här marken en naturlig opåverkad våtmark. När så människan kom till trakten började man slå gräs och örter för att få vinterfoder till sina djur. Våtmarken blev till ängsmark. Med tiden dikades den våta marken ut för att ge större höskördar, och ängen blev torrare. Efter en lång tid av igenväxning har Gävle kommun nu åter gjort våtmark av en del av den gamla ängen. Det är för att kompensera något för den stora förlust av våtmarker som skett genom tiderna. Samtidigt får vi tillbaka en del av våtmarkens naturvärden och funktion.

Grunt vatten glimmar mellan tuvor av olika gräs och örter. På försommaren lyser det gult av revsmörblommor och vitrosa av kärrbräsma. Kanske ser du också ett gräsandpar på vattnet eller en tofsvipa i strandkanten. I en våtmark finns vattnet alltid nära - under, i eller strax över markytan. Det ger livsrum för en lång rad växter och djur som är mer eller mindre beroende av vatten. Här trivs fåglar som änder och vadare, grodor, insekter och andra småkryp.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Areal: 171 hektar
Skyddsår: 2014
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: skog