Sätraskogen

Fina stigar i den tätortsnära skogen. Foto: Gävle kommun

Fina stigar i den tätortsnära skogen. Foto: Gävle kommun

I Sätraskogen kan du motionera på stigarna i den tätortsnära skogen, grilla eller ta en paus vid en av rastplatserna.

Området används som ströv- och motionsområde. Här kan besökare få uppleva gammal skogsmark som är rik på bär och svampar samt ett välutvecklat stig- och spårsystem med elbelysning, rastplatser, eldstäder och vindskydd.

Vid Gavlehov kan du parkera vid de tillgängliga parkeringsplatserna.

Sätraskogens naturreservat ägs och förvaltas av Gävle kommun.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Areal: 171 ha
Skyddsår: 2014
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: skog,