Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sätraskogen

Skogsmiljö med en liten fågelpuss

I Sätraskogen kan du motionera på stigarna i den tätortsnära skogen, grilla eller ta en paus vid en av rastplatserna.

Området används som ströv- och motionsområde. Här kan besökare få uppleva gammal skogsmark som är rik på bär och svampar samt ett välutvecklat stig- och spårsystem med elbelysning, rastplatser, eldstäder och vindskydd.

Det 2,5 kilometer långa motionsspåret har elbelysning. En extra lättillgänglig 2,1 kilometer lång promenadväg utgår från utegymmet bakom Gavlehovshallen. Vid Gavlehov kan du parkera vid de tillgängliga parkeringsplatserna. För närmare beskrivning se kartan i högerspalten, under mer information.

Sätraskogens naturreservat ägs och förvaltas av Gävle kommun.

Växter och djur i Sätraskogen

Naturen i Sätraskogen är omväxlande. Här finns små fuktiga sumpskogar, torrare tallskog, källpåverkade avsnitt och igenväxande odlingsmarker. Stora ytor täcks av upp till 140 år gamla barrskogar rika på olika lövträd och i de äldsta skogsområdena med tjocka mosstäcken lever den ovanliga skogsorkidén knärot.

Ursprungligen var den här marken en naturlig opåverkad våtmark. När så människan kom till trakten började man slå gräs och örter för att få vinterfoder till sina djur. Våtmarken blev till ängsmark. Med tiden dikades den våta marken ut för att ge större höskördar, och ängen blev torrare. Efter en lång tid av igenväxning har Gävle kommun nu åter gjort våtmark av en del av den gamla ängen. Det är för att kompensera något för den stora förlust av våtmarker som skett genom tiderna. Samtidigt får vi tillbaka en del av våtmarkens naturvärden och funktion.

Grunt vatten glimmar mellan tuvor av olika gräs och örter. På försommaren lyser det gult av revsmörblommor och vitrosa av kärrbräsma. Kanske ser du också ett gräsandpar på vattnet eller en tofsvipa i strandkanten. I en våtmark finns vattnet alltid nära - under, i eller strax över markytan. Det ger livsrum för en lång rad växter och djur som är mer eller mindre beroende av vatten. Här trivs fåglar som änder och vadare, grodor, insekter och andra småkryp.

Fina stigar i den tätortsnära skogen. Foto: Gävle kommunFörstora bilden

Fina stigar i den tätortsnära skogen. Foto: Gävle kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Areal: 171 hektar
Skyddsår: 2014
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 2,5 kilometer norr om Gävle centrum mellan stadsdelarna Sätra och Stigslund.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss