Sätraskogen

Fina stigar i den tätortsnära skogen. Foto: Gävle kommun

Fina stigar i den tätortsnära skogen. Foto: Gävle kommun

I Sätraskogen kan du motionera på stigarna i den tätortsnära skogen, grilla eller ta en paus vid en av rastplatserna.

Området används som ströv- och motionsområde. Här kan besökare få uppleva gammal skogsmark som är rik på bär och svampar samt ett välutvecklat stig- och spårsystem med elbelysning, rastplatser, eldstäder och vindskydd.

Det 2,5 km långa motionsspåret har elbelysning. En extra lättillgänglig 2,1 km lång promenadväg utgår från utegymmet bakom Gavlehovshallen. Vid Gavlehov kan du parkera vid de tillgängliga parkeringsplatserna. För närmare beskrivning se kartan i högerspalten, under mer information.

Växter och djur i Sätraskogen

Naturen i Sätraskogen är omväxlande. Här finns små fuktiga sumpskogar, torrare tallskog, källpåverkade avsnitt och igenväxande odlingsmarker. Stora ytor täcks av upp till 140 år gamla barrskogar rika på olika lövträd och i de äldsta skogsområdena med tjocka mosstäcken lever den ovanliga skogsorkidén knärot.

Sätraskogens naturreservat ägs och förvaltas av Gävle kommun.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Areal: 171 ha
Skyddsår: 2014
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: skog,