Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Trollberget

Har ett av trollen i Trollberget förvandlats till en tall? Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Trollbergets naturreservat består av ett skogsområde med äldre barrblandskog och granskog. Större delen av skogarna har fått utvecklas fritt under lång tid. Här kan du promenera längs med bäcken som rinner ut från sjön i söder. Eller paddla kanot. Sjöarna och skogarna bjuder på fina naturupplevelser.

Trollberget ligger på södra sidan av sjön Ekaren, mellan Ockelbo och Lingbo och omfattar 70 hektar.

Området är varierat och det finns allt från torr tallskog, fuktigare partier med gamla granar, till mer lövskog och grova aspar. Det finns en stig genom området, och en bäck som rinner ut från sjön i söder och delar reservatet i två delar.

Skogen utvecklas fritt

Uppe på Trollbergets topp växer äldre hällmarkstallskog med gott om gamla tallar och fynd av tallticka. Större delen av området har klarat sig undan sentida skogsbruk, och har därmed fått utvecklas fritt under lång tid.

En stor del av de liggande döda träden i öster kommer från en stormfällning i början av 2000-talet. Rödlistade arter knutna till död granved är påträffade, nämligen rynkskinn och ullticka.

På sina ställen finns det gott om lövträd, framförallt asp och i nordöstra delen av området växer ett antal riktigt grova aspar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
  • elda annat än på anvisad plats med medtagen eller tillhandahållen ved
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar, samt gräva eller dra upp kärlväxter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Areal: 70 hektar
Skyddsår: 2017
Kommun: Ockelbo
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och vatten

Hitta hit

Åk väg 272 mellan Ockelbo och Lingbo. Ta av vid skyltningen mot Ekbo och följ vägen fram till Ekbo. Precis innan samhället Ekbo svänger du av höger in på en skogsbilväg söder om stugviken och enklare parkering finns efter cirka 300 meter.

Koordinater (WGS84)
Lat: 60,9959 Lon: 16,7457

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss