Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Högbränntjärn

Lavklädd glänta i Högbränntjärns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Lavklädd glänta i Högbrännstjärns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vatten är grunden till mycket av rikedomen av miljöer som finns på denna lilla yta. Vattnet letar sig fram under och ovan jord och bildar sumpskogar, mossar och kärr. Alla med sina typiska växter och djur.

Området ligger 18 kilometer norr om Ramsjö och omfattar 11 hektar. Vattnet som samlas i Högbränntjärnen färgas brunt av barr, löv och annat växtmaterial som faller från träden runtomkring.

Här slår näckrosen ut sin blomsterkalk och älgen kanske tar sig ett dopp på jakt efter de saftiga rötterna.

Gammal skog

Skogen runt sjön är gammal. Granarna har varit med i 150 år och några tallar är så gamla som 500 år. De grodde alltså när Gustav Wasa regerade ungefär.

De gamla träd som trillar omkull täcks snabbt av mossor och all näring som sparats i stammen tas omhand av svampar.

En riktig raritet är violmusslingen som är helt beroende av skogar så gamla som denna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • tälta, elda eller ta ved
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon
  • skada fast föremål eller ytbildning.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 10,4 hektar
Skyddsår: 1996
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr, vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 18 kilometer norr om Ramsjö.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss