Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Laggarbomyran

Laggarbomyrans gungflystränder. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Laggarbomyrans gungflystränder. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I det flacka området kring Färnebofjärden i Dalälven ligger Laggarbomyrans naturreservat. Genom reservatet löper Enköpingsåsen och bryter den flacka terrängen. Ett stort våtmarksområde breder ut sig runt Laggarboån och vid Fängsjöns utlopp i Istasjön.

Området ligger 2 kilometer söder om Österfärnebo och omfattar 171 hektar. Stränderna översvämmas regelbundet och det skapar värdefulla naturvärden.

Många hotade arter är beroende av återkommande översvämningar. I Laggabomyrans naturreservat finns bland annat den sällsynta strandskinnlaven. I delar av området  genomförs slåtter.

I kanten mot Laggarbomyran kan du på våren titta stora grupper av rastande sångsvan ute på myren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon på land
 • framföra motorbåt i högre hastighet än 12 knop
 • ta ved, eldning är endast tillåten med tillhandahållen eller medhavd ved
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
 • gräva, eller därmed jämförligt
 • bedriva jakt på fågel.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 171 hektar
Skyddsår: 2016
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och våtmark

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2 kilometer söder om Österfärnebo.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss