Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Söderåsen

Stora klapperstensfältet i Söderåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stora klapperstensfältet i Söderåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Besöket vid klapperstensfälten i Söderåsens naturreservat gör sig bäst på våren, sommaren och hösten. Området är 37 hektar och här kan du promenera längs med stigen som går tvärs genom reservatet och över klapperstensfälten. Naturreservatet bjuder på spännande upplevelser i skog och vid gamla strandvallar.

Från Söderåsen, mitt i Hofors skogsbygd, kunde du för 8 000 år sen ha spejat ut över ett vatten som sträckte sig ända till Ryssland. Här hade då den enorma Ancylussjön, Östersjöns föregångare, sin västra strand.

Vågorna svallade och brusade, sand och jord sköljdes bort och lämnade en tydlig strandvall av klapperstenar i vattenlinjen. När vattnet drog sig undan framträdde den mäktiga Söderåsen och strandvallen visar nu var vattnet stod, 160 meter över dagens havsnivå.

Naturreservatet i övrigt utgörs av mager tallskog. Här växer ljung, lingon, mjölon och olika lavar. Du kan hitta renlavar, kartlav, fönsterlav och islandslav. Även raggmossa som klarar torra miljöer finns i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris- och ört eller markvegetation.
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 37,6 hektar
Kommun: Hofors
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, klappersten

Hitta hit

Naturreservatet ligger 9 kilometer sydost om Hofors.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss