Söderåsen

Stora klapperstensfältet i Söderåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stora klapperstensfältet i Söderåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Besöket vid klapperstensfälten i Söderåsens naturreservat gör sig bäst på våren, sommaren och hösten. Området är 37 hektar och här kan du promenera längs med stigen som går tvärs genom reservatet och över klapperstensfälten. Naturreservatet bjuder på spännande upplevelser i skog och vid gamla strandvallar.

Från Söderåsen, mitt i Hofors skogsbygd, kunde du för 8000 år sen ha spejat ut över ett vatten som sträckte sig ända till Ryssland. Här hade då den enorma Ancylussjön, Östersjöns föregångare, sin västra strand.

Vågorna svallade och brusade, sand och jord sköljdes bort och lämnade en tydlig strandvall av klapperstenar i vattenlinjen. När vattnet drog sig undan framträdde den mäktiga Söderåsen och strandvallen visar nu var vattnet stod, 160 meter över dagens havsnivå.

Naturreservatet i övrigt utgörs av mager tallskog. Här växer ljung, lingon, mjölon och olika lavar. Du kan hitta renlavar, kartlav, fönsterlav och islandslav. Även raggmossa som klarar torra miljöer finns i reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris- och ört eller markvegetation.
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 37,6 hektar
Kommun: Hofors
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, klappersten