Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brassberget

Flygbild över Brassberget i höstfärger. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Flygbild över Brassberget i höstfärger. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skogen i Brassbergets naturreservat har genom århundraden formats av återkommande skogsbränder. Här kan du njuta av utsikten från berget. Eller titta på fåglar. Skogarna och växterna bjuder på fina naturupplevelser.

Brassbergets naturreservat ligger 4 kilometer norr om Ramsjö och omfattar 139 hektar. Under de senaste 500 åren har det brunnit i snitt 3 gånger per hundra år. År 1888 utbröt en omfattande skogsbrand och det var senaste gången det brann i området.

Stort inslag av lövträd

Bränderna har gett en skog som har ett mycket stort inslag av lövträd. Och med det följer ett intressant växt- och djurliv. Lövskogen som växer här idag är alltså cirka 120 år gammal och har i stor utsträckning varit opåverkad av skogsbruk.

Spännande arter i Brassberget

I skogen finns det en stor mängd döda och döende träd. Här trivs vedsvampar och även den rödlistade stora asptickan och doftskinn. I Brassbergets naturreservat växer åtta olika sorters orkidéer i området. Till exempel skogsfrun och grönkulla. En annan ovanlig växt som går att hitta är sötgräs.

Hackspettar trivs i denna lövrika skog med död ved, så här kan du få se både gråspett, spillkråka och mindre hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska föremål
  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svamp och lavar
  • skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Skyddsår: 1992
Areal: 139 hektar
Karaktär: Skog
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer ostnordost om Ramsjö i Ljusdals kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel

Telefon (växel): 010-225 10 00