Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brassberget

Flygbild över Brassberget i höstfärger. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Flygbild över Brassberget i höstfärger. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skogen i Brassbergets naturreservat har genom århundraden formats av återkommande skogsbränder. Efter en krävande vandring kan du njuta av utsikten från berget.

Brassbergets naturreservat ligger 4 kilometer norr om Ramsjö och omfattar 341 hektar. Under de senaste 500 åren har det brunnit i snitt 3 gånger per hundra år. År 1888 utbröt en omfattande skogsbrand och det var senaste gången det brann i området. Det finns få stigar i området så det är ganska otillgängligt för besökare.

Stort inslag av lövträd

Bränderna har gett en skog som har ett mycket stort inslag av lövträd. Och med det följer ett intressant växt- och djurliv. Lövskogen som växer här idag är alltså cirka 120 år gammal och har i stor utsträckning varit opåverkad av skogsbruk.

Spännande arter i Brassberget

I skogen finns det en stor mängd döda och döende träd. Här trivs vedsvampar och även den rödlistade stora asptickan och doftskinn. I Brassbergets naturreservat växer åtta olika sorters orkidéer i området. Till exempel skogsfrun och grönkulla. En annan ovanlig växt som går att hitta är sötgräs.

Hackspettar trivs i denna lövrika skog med död ved, så här kan du få se både gråspett, spillkråka och mindre hackspett. De letar sin favoritmat under barken, insektslarver.

Uppe på Stora Brassbergets topp växer det lövskog med mycket björk och asp. När en brand drar förbi passar lövträd på att gro i askan. När det kommer upp massor av lövträd på ett brandfält kallas det en lövbränna.

På asparna lever aspgelélav som trivs på lövbrännor. På liggande döda stammar av asp som ser murken ut, växer något gulaktigt och fingerliknande. Det är kandelabersvampen som sträcker upp sina armar upp mot himlen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
motorfordonstrafik,
2. ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
3. elda, annat än med ved som tagits med,
4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
8. utan länsstyrelsens tillstånd genomföra arrangemang med fler än 50 deltagare, t.ex. tävlingar eller militär övningsverksamhet.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 3 utgör inte hinder för användning av friluftkök.
Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär och matsvampar som inte är rödlistade, samt plockning för eget behov av övriga växter som inte är rödlistade.
Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.
Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med
tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Skyddsår: 1992, 2009, sammanslaget Brassberget - Norra Brassberget 2023
Areal: 341 hektar
Karaktär: Skog
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer ostnordost om Ramsjö i Ljusdals kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss