Svartberget

En av invånarna i Svartbergets naturreservat väntar på middagen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

En av invånarna i Svartbergets naturreservat väntar på middagen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Svartberget växer den vackra och lysande gröna lunglaven samt stora, mossöverväxta myrstackar. Naturreservatet ligger i en sluttning med stenblock av olika storlek och skogen. Det finns inga stigar så här får du ströva fritt i området. Skogarna bjuder på fina naturupplevleser.

Området ligger 12 kilometer nordost om Kårböle och 20 kilometer sydväst om Ramsjö och omfattar 33 hektar.

Svartberget ligger alldeles i närheten av Kvistabäcken som är ett riksintresse för kulturmiljö. Där finns fördämningssystemet från den gamla flottningsleden bevarat. Gamla, liggande och stående döda tallar med förkolnad bark är spridda över naturreservatet.

I Svartberget häckar många fåglar. Bland annat har tjäder och lavskrika observerats. Tjädern är gammelskogens fågel. På vintern äter tjädern nästan uteslutande tallbarr. Under senvintern och våren äter tjädern bland annat knoppar av tuvdun.

Lavskrikan är en traststor kråkfågel med lång stjärt. Den uppehåller sig gärna på marken. Ljudlig, härmar ormvråk och andra fåglar. Vanligtvis avslöjar arten sin närvaro genom jamande läten.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 33 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog