Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svartberget

En av invånarna i Svartbergets naturreservat väntar på middagen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

En av invånarna i Svartbergets naturreservat väntar på middagen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Svartberget växer den vackra och lysande gröna lunglaven samt stora, mossöverväxta myrstackar. Naturreservatet ligger i en sluttning med stenblock av olika storlek och skogen. Det finns inga stigar så här får du ströva fritt i området. Skogarna bjuder på fina naturupplevleser.

Området ligger 12 kilometer nordost om Kårböle och 20 kilometer sydväst om Ramsjö och omfattar 33 hektar.

Svartberget består av en granbeklädd ostsluttning som vetter mot Dalbymyran
och Kvistabäcken. Området omgärdas av hyggen samt gallrad cirka 80-årig tallskog. Toppen ligger 410 meter över havet och sluttningen spänner över 100 meter i höjdled. Skogen är mestadels över 120 år och rik på hänglavar. Inslag av sälg och asp förekommer men varierar i mängd över området. Gamla, liggande och stående döda tallar med förkolnad bark är spridda över naturreservatet.

Svartberget ligger alldeles i närheten av Kvistabäcken som är ett riksintresse för kulturmiljö. Där finns fördämningssystemet från den gamla flottningsleden bevarat.

Värdefullt för många

I Svartberget häckar många fåglar. Bland annat har tjäder och lavskrika observerats. Tjädern är gammelskogens fågel. På vintern äter tjädern nästan uteslutande tallbarr. Under senvintern och våren äter tjädern bland annat knoppar av tuvdun.

Lavskrikan är en traststor kråkfågel med lång stjärt. Den uppehåller sig gärna på marken. Ljudlig, härmar ormvråk och andra fåglar. Vanligtvis avslöjar arten sin närvaro genom jamande läten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 33 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog

Hitta hit

Området är beläget cirka 12 kilometer nordost om Kårböle och 20 kilometer sydväst om Ramsjö.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss