Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Alsjöåsen

Utsikt över Alsjöåsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Utsikt över Alsjöåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Alsjöåsens naturreservat kanske gör sig allra bäst under sommaren i den bördiga skogen. Men reservatet är väl värt under vår och höst. I området kan du promenera eller rasta hunden. Eller ta en paus vid vindskyddet längs med stigen. Sjuvallsleden passerar genom norra delen området. Skogen med mossmattor, vedsvampar och lavar bjuder på en fin naturupplevelse.

Alsjöåsen är ett 158 hektar stort och omväxlande barrskogsområde. Det breder ut sig sydost om Delsbo i övergången mellan det flacka kustlandet och den norrländska bergskullterrängen. Här finns bördig granskog, hällmarker med tallskog och områden med asp och björk.

I de svårtillgängliga branterna har skogen fått utvecklas fritt i flera hundra år. Här finns det gott om stående döda träd, höga stubbar, liggande döda träd och gamla träd.

Trollskog i Alsjöåsen

Den som gör en liten avstickare från Sjuvallsleden som går genom reservatets norra hörn hamnar i en ”trollskog”. Skägglika lavar som klär träden och mjuka, gröna mossmattor som omfamnar stora stenbumlingar.

I Alsjöåsens naturreservat finns en del rödlistade och hotade arter av vedsvampar och lavar till exempel fläckporing, doftskinn och småflickig brosklav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
 • skada, plocka eller samla in växter, djur, svampar och lavar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
 • rida eller cykla i skogen vid sidan om stigar och vägar,
 • störa djurlivet
 • bedriva bergsklättring.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 158 hektar
Kommun: Hudiksvall
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet är beläget cirka 1,5 mil sydost om Delsbo.

Koordinater: X: 6842338 Y: 1549061

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss