Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Järvsöklack

Milsvid utsikt från Järvsöklackens topp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Milsvid utsikt från Järvsöklackens topp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Järvsöklacken är ett välkänt och välbesökt 390 meter högt berg, nära Järvsö samhälle. Det bildar, med sin tydligt markerade klackliknande topp, ett landmärke som syns från många håll i trakten. En vandringsstig leder upp till toppen från söder och från nordost. På toppen kan du njuta av den fina utsikten.

Reservatet ligger cirka 6 kilometer öster om Järvsö tätort och omfattar 83 hektar och nås därifrån lättast med bil via Kåsjö på skogsbilvägen mot Vålsjö. Från reservatsparkeringen leder en 1350 meter lång stig till toppen. På berget kan du uppleva en storslagen utsikt över Ljusnans dalgång. Skogen på berget är en fristad för många ovanliga växter och djur och rätt plats om du gillar att vandra i orörda gammelskogar. Där finns en öppen grillstuga, dass och vedbod.

En bra utgångspunkt för en vandring upp till toppen är parkeringen nere vid vägen. Stigen dit är 1350 meter lång och höjdskillnaden är hela 200 meter. Det gör turen bitvis mycket krävande, även för en vältränad person. Men väl uppe är ansträngningen mödan värd. Utsikten är milsvid. Det sägs att vid klart väder kan se 7 olika kyrksocknar.

Stor variation i skogen

Den branta terrängen bidrar till stor variation i skogen och det finns både hällmarker med hällmarksflora och mager brandpräglad tallskog, fuktig, hänglavsrik grannaturskog samt örtrik lövskog med förekomst av lind.

I barrskogen är det bitvis stort inslag av lövträd. Det finns gamla torrakor, död ved, levande tallar med brandljud och gamla tallar (cirka 300 år). Skogarnas höga ålder och goda tillgång på gamla och döda träd gynnar också många fåglar som den tretåiga hackspetten, och olika mesar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon. Snöskoter är tillåtet att köra på särskild markerad stig upp till toppen (se bilaga 6),
 • ta ved. Eldning endast tillåten på anvisade platser,  
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,  
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • medföra hund som inte är kopplad (gäller ej hund som används under jakten) eller annat okopplat husdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, som t.ex. att omlagra eller bortföra sten,
 • rida eller cykla,
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,
 • bedriva bergsklättring,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Storlek: 83 hektar
Skyddsår: 2011
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Ljusdals kommun 
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligga cirka 4 kilometer nordost om Järvsö.

Från Järvsö: kör över älvbron in på Stenevägen och kör cirka 1,5 kilometer. Håll vänster och kör cirka 450 meter sedan vänster igen in på Kåsjö Klackvägen. Kör cirka 4 kilometer och där finns sedan en parkering på vänster sida.

Missa inte

Vandringsstigar leder upp till bergets topp från söder och nordost. På toppen finns bland annat en toppstuga för grillning och på vägen upp på norra sidan finns ett vindskydd.

En mindre och brantare led ned för berget finns i nordväst. Ett par bänkar finns för vila vid stigen mot toppen. På toppen finns även skyltar som informerar om utsikterna.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss