Järvsöklack

Milsvid utsikt från Järvsöklackens topp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Milsvid utsikt från Järvsöklackens topp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Järvsöklacken är ett välkänt och välbesökt 390 meter högt berg, nära Järvsö samhälle. Det bildar, med sin tydligt markerade klackliknande topp, ett landmärke som syns från många håll i trakten. En vandringsstig leder upp till toppen från söder och från nordost. På toppen kan du njuta av den fina utsikten.

Området ligger 4 kilometer nordost om Järvsö och omfattar 83 hektar. På berget och i dess sluttningar utbreder sig värdefulla naturskogar av olika typer.

Stor variation i skogen

Den branta terrängen bidrar till stor variation i skogen och det finns både hällmarker med hällmarksflora och mager brandpräglad tallskog, fuktig, hänglavsrik grannaturskog samt örtrik lövskog med förekomst av lind.

I barrskogen är det bitvis stort inslag av lövträd. Det finns gamla torrakor, död ved, levande tallar med brandljud och gamla tallar (cirka 300 år). 

Järvsöklacken förvaltas av Ljusdals kommun och därför kanske inte symboler i den digitala kartan är kompletta.

Karta över området

Nedan finns en pdf-karta med serviceinformation för utskrift.

Karta över Järvsöklacken med information om parkeringar och vindskydd Pdf, 341.1 kB.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon. Snöskoter är tillåtet att köra på särskild markerad stig upp till toppen (se bilaga 6),
 • ta ved. Eldning endast tillåten på anvisade platser,  
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,  
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • medföra hund som inte är kopplad (gäller ej hund som används under jakten) eller annat okopplat husdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, som t.ex. att omlagra eller bortföra sten,
 • rida eller cykla,
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,
 • bedriva bergsklättring,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Storlek: 83 hektar
Skyddsår: 2011
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Ljusdals kommun 
Karaktär: Skog

Missa inte

Vandringsstigar leder upp till bergets topp från söder och nordost. För närmare vägbeskrivning, se pdf-kartan i mittenspalten. På toppen finns bland annat en toppstuga för grillning och på vägen upp på norra sidan finns ett vindskydd.

En mindre och brantare led ned för berget finns i nordväst. Ett par bänkar finns för vila vid stigen mot toppen. På toppen finns även skyltar som informerar om utsikterna.