Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skånbrännan

Ticka på bränd trädstam i Skånbrännans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ticka på bränd trädstam i Skånbrännans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Området för naturreservatet, nära byn Skån, brann senast under ett par intensiva dygn i början av juni 2008, detta samtidigt som storbranden i Hassela rasade. Två mindre områden har lämnats orörda efter branden och det är dessa som nu utgör Skånbrännans naturreservat.

Området ligger 36 kilometer nordväst om Friggesund och omfattar två mindre naturskogsområden på totalt 27 hektar. Det finns vägar alldeles intill området vilket gör reservatet relativt lättillgängligt.

Skogen i reservatet är den äldre skog som fanns kvar i området och som hade höga naturvärden redan innan branden. Den östra delen var tidigare en nyckelbiotop med framförallt höga granvärden.

All gran dog dock vid branden och nu finns här istället väldigt mycket död granved, med lövföryngring på väg. Den västra delen är talldominerad och där är det är allmänt med gamla tallar. Vissa av de äldre tallarna har brandljud (spår av brand) från tidigare bränder.

Under sommaren 2013 inventerades insektsfaunan i brandområdet. Den visade på ett stort antal brandberoende insekter och flera andra naturvårdsintressanta arter i området, exempelvis svart ögonknäppare och raggbock.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved har tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • utan Länsstyrelsen tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 28 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Skånbrännans naturreservat ligger 36 kilometer nordväst om Friggesund, Hudiksvalls kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss