Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Eggegrund Gråsjälsbådan

Flygbild över Eggegrund. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Eggegrund består av den yttersta, ostliga utposten i Gävlebukten. Trots det utsatta läget är det många som besöker ön på sommaren. Främst för den vackra naturen och vid sydlig vind goda seglarhamn.

Området ligger i Gävlebukten cirka 10 sjömil nordost om Gävle. Reservatet omfattar 640 hektar varav cirka 40 hektar är land. Ursprungligen bestod Eggegrund av två öar. Is och stormar har dock skjutit ihop en grus- och klapperstensvall som numera förenar dessa. Runt ön löper ett väl utvecklat system av strandvallar. Eggegrund består av två öar till, Gråsjälsbådan och Skälstenarna.

Gråsjälsbådan liknar Eggegrunds natur, skillnaden är att Gråsjälsbådans centrala del består av 100-årig granskog. På Skälstenarna växer buskar som är påverkade av is- och vind.

Eggegrund är uppbyggd med en stor andel kalksten, vilket märks på växligheten. Här finns flera kalkpåverkade torrängar. Det finns få motsvarigheter av denna artrika örtflora i länet. På ön finns en fyr från 1838. Förutom fyren med tillhörande byggnader finns åtta äldre fritidshus på ön. Eggegrund förvaltas av Gävle kommun.

Djur i Eggegrunds naturreservat

Eggegrund har ett rikt fågelliv. Silvertärna, roskarl och tobisgrissla hör till de arter som häckar på ön. Här arbetar också fågelskådare med ringmärkning av fåglar. På Skälstenarna finns många grå- och silltrutar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • göra åverkan på marken, skogsbeståndet, ris, ört- eller markvegetationen
  • skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • medföra hund som inte är kopplad
  • medvetet störa djurlivet.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 640 hektar, varav cirka 40 hektar land
Skyddsår: 1996
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Vatten, klappersten, ängsmark, buskmark och skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Gävlebukten, cirka 10 sjömil ost nordost om Gävle.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss