Kyrkberget

I Kyrkberget kan du kika in i det kluvna flyttblocket som kallas Gudsbergs klosterruin. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Kyrkberget kan du kika in i det kluvna flyttblocket som kallas Gudsbergs klosterruin. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Kyrkbergets reservatet finns en av länets mest urskogslika skogar. På toppen av berget kan du besöka det spruckna flyttblocket som kallas Gudsbergs klosterruin. Eller upptäcka en fornlämning i form av liggande tallstammar med inristningar från 1800- och 1900-talet.

Skogarna, fågelskådning och fornlämningar bjuder på fina natur och kulturupplevelser. Kyrkberget ligger 10 kilometer söder om Kårböle. Det omfattar 36 hektar skogsmark och 12 hektar myr.

Gransumpskog med myrar och bäckar

Området utgörs av delar av Kyrkberget där toppen bildar reservatets centrum. Ostsidan utgörs delvis av en skarp sluttning medan nord-, väst- och sydsluttningarna är flacka. Nedanför sluttningarna längs bergets södra halva finns öppna myrar.

De västra och södra delarna präglas av en gransumpskog med myrar och bäckar. Där rinner också Östra Vallsbäcken.

Skogsbeståndet i övrigt domineras av gran- och barrblandskog med lövinslag. I den östra sluttningen har en gran provborrats och åldersbestämts till 310 år. Skogen där är sannolikt äldre.

Populärt utflyktsmål

På Kyrkbergets topp ligger ett flyttblock som sprängts sönder av sol och kyla, ”Gudsbergs klosterruin”. Det är ett populärt utflyktsmål. Enligt lokal muntlig tradition har ett kloster tillhörande Bernhardinerorden legat här.

I anslutning till formationen finns ett antal tallstockar som inristats med initialer, bomärken och årtal. Dessa inristningar är från 1800- och 1900-talen.

Naturvärden i Kyrkberget

Kyrkberget är ett av de mest urskogslika områdena i länet och skogen är också en av de artrikaste. De flesta är knutna till skogar med lång kontinuitet och stabilt fuktigt klimat. I Kyrkberget häckar många fåglar och bland annat har tretåig hackspett och gråspett observerats.

Doftticka och rynkskinn är svampar som också trivs här. Här växer bland annat lavarna rosa skärelav och skrovellav. Bland mossor och kärlväxter finnas till exempel trappmossa och spindelblomster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon.
 • ta ved eller elda
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
  klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat
 • sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift. Undantaget gäller ristningar i de stockar som ditläggs i detta syfte vid Gudsbergs kloster
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 48 hektar
Skyddsår: 2006
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: Natura 2000

Hitta hit

Från Ljusdal: Kör väg 84 västerut, mot Sveg. Vid Ängra, knappt 5 kilometer efter Laforsen, ta avtagsvägen mot sydväst (vänster). Följ vägen västerut. Passera norr om sjön Ängratörn på vänster sida och Sillersjön till höger. Cirka 5 kilometer från Ängra delas vägen, håll vänster. Efter ytterligare 200 meter delas vägen igen, håll höger. Efter ytterligare 1,2 kilometer löper en avtagsväg till höger, passera denna och kör ytterligare 1,2 kilometer till en avtagsväg till vänster. Följ denna (håll höger i vägskälet) för att komma till den östra entrén, eller kör ytterligare 1 kilometer rakt fram för att komma till entrén med stigen mot Gudsbergs klosterruin.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss