Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Andersvallsslåtten

Blommande gökblomster på myren i Andersvallsslåtten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Blommande gökblomster på myren i Andersvallsslåtten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Andersvallsslåtten är en 196 hektar stor våtmark där man tidigare slåttrat myrhö till vinterfoder för djur. Sedan några år tillbaka har Länsstyrelsen återupptagit slåttern i delar av reservatet. Här kan du titta på fåglar, vandra i skogen eller åka snöskoter på skoterleden som går rakt igenom reservatet. Under försommaren kan du titta på blomsterängen då den blommar som mest.

Andersvallsslåtten ligger 20 kilometer nordväst om Arbrå och är en av Hälsinglands största och betydelsefulla slåttermyr. På flera ställen finns spår av gamla slåtterlador.

Artrika slåttermarker och sumpskog

Floran är mycket rik med många slåttergynnade arter, bland annat gökblomster, slåtterblomma, ormrot, kärrviol och ängsnycklar.

Runt våtmarken växer sumpskog med höga naturvärden. Skogen är gammal med hänglavar som trivs på träden. Tillgången på död ved är god och på några platser finns silverfärgade torrtallar i riklig mängd.

Djur i Andersvallsslåtten

De stora öppna våtmarksytorna ger en rik häckfågelfauna med våtmarksfåglar som exempelvis enkelbeckasin, grönbena och sångsvan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med.
 • att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar och andra större eller återkommande organiserade arrangemang
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2015
Areal: 196 hektar varav 183 hektar landareal
Karaktär: Myr, skog
Kommun: Bollnäs och Ljusdal
Ägare: Privata, bolag och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 20 kilometer väst nordväst om Arbrå.

Centrumkoordinater (SWEREF99 TM): E: 556356 N: 6825433

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss