Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Taskberget

Växten knärot i närbild. Foto: Jonas Lundin

Växten knärot i närbild. Foto: Jonas Lundin

När du åker vägen mellan Iggesund och Sörforsa passerar du tvärs igenom Taskberget naturreservat. Här i kulturlandskapet vid Storsjön-Långsjöns strand växer det naturskog på 56 hektar. Efter stormarna 2011 och 2013 har nästan samtliga granar på en yta av 2 hektar blåst omkull. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland stormfällda träd.

Trots namnet är det inget högt berg du möts av utan ett mjukt böljande skogslandskap från öster ner mot sjön i väster.

Om du stannar på parkeringen längs vägen får du uppleva ett naturområde med varierande miljöer och naturskogskaraktär. Följ den lilla skogsbilvägen ner mot sjön och där stod tidigare en hög och mycket grov granskog.

Värdefullt för många

Inom naturreservatet får inte träden kapas och köras bort utan de ska ligga kvar och murkna och bli mat och husrum till hotade arter. Den stora mängden död ved i området ger höga naturvärden. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig nära och inne i de omkullfallna träden.

Inom andra delar av skogen växer granarna tillsammans med grova tallar och inslaget av lövträd med bland annat grova aspar är stort. Andra spår från äldre tider är ytor som tidigare har brukats som åkermark. Där finns även rester av gamla gärdesgårdar. I de områden som tidigare har betats växer många olika örter till exempel knäroten.

I Taskbergets naturreservat häckar många olika fågelarter. På grund av den varierade naturen har många arter hittats i Taskberget. Däribland finns fågelarterna mindre hackspett, gråspett, tretåig hackspett och spillkråka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik
 • tälta, elda eller ta ved
 • skada, plocka eller samla in växter, djur, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Areal: 56 hektar
Skyddsår: 2002
Förvaltare: Länsstyrelsen
Kommun: Hudiksvall
Karaktär: Barrskog, lövskog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7 kilometer sydväst om Hudiksvall.

Koordinater för entrén X: 604969, Y:6839580.

Från Iggesund

Kör väg 669 i knappt 6 kilometer mot Ölsund, sväng norr ut mot Sörforsa och åk ytterligare en dryg kilometer fram till naturreservatet. Parkering finns på vänster sida av vägen vid vägskylt Taskbergets naturreservat.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss