Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bodmyran

Utsikt över en av Bodmyrans vattenspeglar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Utsikt över en av Bodmyrans vattenspeglar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bodmyran är en av landets nordligaste koncentriska mossar. Det är en kupolformad mosse med en tydlig central höjdpunkt. Norr och öster om mossen finns en serie kraftigt sluttande kärr. I området finns inga stigar så här får du ströva fritt. Växterna och fåglarna bjuder på fina naturupplevelser.

I mossen växer björnbrodd, en ört med små, vitaktiga blommor. Det är ovanligt att de växer så här långt österut. Området ligger 8 kilometer väster om Gnarp och omfattar 112 hektar. Söder om Bodmyran ligger en stor och fäbodvallen Åsvallen.

Myrmarken har tidigare ingått i fäbodvallens vallmarker. Den har använts till både slåtter och bete. I dag finns bara spår finns kvar i form av betespräglad skog i anslutning till fäbodvallen.

Djur i Bodmyran

Bodmyran är värdefull för en mängd arter, inte minst för fågellivet. I området har bland annat storspov, grönbena, gulärla, enkelbeckasin och slaguggla observerats. Men även häckningar av tofsvipa och skogssnäppa, samt spelande orre.

Vadarfågeln grönbenan trivs i våtmarker och äter gärna insekter och kräftdjur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motortrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
  buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och
  lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock
  tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt eller på annat
  sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får
  bedrivas i reservatet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag
  gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  eller torv
 • rida i terrängen
 • använda området för organiserade tävlingar eller militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 111,7 hektar
Kommun: Nordanstig
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog, myr

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 8 kilometer väster om Gnarp, i Nordanstigs kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss