Galvån

Har du tur kan du få se utter i Galvån. Foto: Mostphotos.com

Har du tur kan du få se utter i Gavleån. Foto: Mostphotos.com

I dess övre del löper ån fram genom ett skogbevuxet kuperat landskap med blockrika forsar. I de nedre flackare delarna är ån nedskuren genom sandiga sediment och omgärdas i huvudsak av jordbruksmark.

En enklare väg följer ån mellan Galvsjön och Nyfors. Längs stigen nedströms rastplatsen vid Nyfors växer Kung karls spira och här kan du också ta ett dopp i ån. Galvåns naturreservat förvaltas av Bollnäs kommun.

Galvån är ett biflöde till älven Ljusnan. På en sträcka av ca 12 km är fallhöjden drygt 100 meter. Medelvattenföringen är 5,0 m3/s.

Reservatet ligger ca 6 km norr om Bollnäs, är 81 ha stort och omfattar själva ån med en skyddszon på båda sidor om vattendraget. Undantaget är vissa sträckor i åns nedre och mellersta delar. Områdets naturvärden utgörs av rikedom på forsar och strömsträckor samt den lövdominerade strandzonen.

Djur i Galvån

I ån finns både harr samt öring och strömstare häckar där.

Vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den.

Läs mer om vattenverksamhet

Föreskrifter

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 80 ha
Skyddsområde: 1996
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Bollnäs kommun
Karaktär: Forsar, strömsträckor och lövskog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000