Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Galvån

Har du tur kan du få se utter i Galvån. Foto: Mostphotos.com

Har du tur kan du få se utter i Gavleån. Foto: Mostphotos.com

I dess övre del löper ån fram genom ett skogbevuxet kuperat landskap med blockrika forsar. I de nedre flackare delarna är ån nedskuren genom sandiga sediment och omgärdas i huvudsak av jordbruksmark.

En enklare väg följer ån mellan Galvsjön och Nyfors. Längs stigen nedströms rastplatsen vid Nyfors växer Kung karls spira och här kan du också ta ett dopp i ån. Galvåns naturreservat förvaltas av Bollnäs kommun.

Galvån är ett biflöde till älven Ljusnan. På en sträcka av cirka 12 kilometer är fallhöjden drygt 100 meter. Medelvattenföringen är 5,0 kubikmeter per sekund.

Reservatet ligger cirka 6 kilometer norr om Bollnäs, är 81 hektar stort och omfattar själva ån med en skyddszon på båda sidor om vattendraget. Undantaget är vissa sträckor i åns nedre och mellersta delar. Områdets naturvärden utgörs av rikedom på forsar och strömsträckor samt den lövdominerade strandzonen.

Djur i Galvån

I ån finns både harr samt öring och strömstare häckar där.

Vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den.

Läs mer om vattenverksamhet

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 80 hektar
Skyddsområde: 1996
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Bollnäs kommun
Karaktär: Forsar, strömsträckor och lövskog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer norr om Bollnäs.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss