Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sjugarna

Sjugarnas naturreservat genomkorsas av järnvägen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Sjugarnas naturreservat genomkorsas av järnvägen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet Sjugarna har fått sitt namn efter myren Sjugarn som ligger mitt i reservatet. I detta flacka och relativt kustnära område möts du av en varierad natur. Här omges de öppna myrområderna av träd i olika åldrar och av olika slag.

Området ligger 43 kilometer sydost om Hamrånge och omfattar 124 hektar. Myrarna och skogen bjuder på fina naturupplevelser. Skogen som i huvudsak har stått orörd sedan 1800-talet består av gran och lövträd. Där marken är lite torrare växer det tall och en del av tallarna är cirka 200 år.

Ströva fritt

I Sjugarnas naturreservat finns inga stigar så får du ströva fritt i området. Det finns även dungar med asp, varav en del aspar är riktigt grova.

Värdefullt för många

På dessa växer bland annat den sällsynta aspgelélaven. De sällsynta arterna kandelabersvamp och violettgrå tagellav finns även i området.

I närheten av reservatet finns rester efter en fäbod och fram till 1918 togs det hö på myrarna i Sjugarn. En liten bit utanför naturreservatet finns det även fornminnen i form av gravrösen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik
 • ta ved, eller elda
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
 • cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 124 hektar
Bildat: 2006
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer sydost om Hamrånge i Gävle kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss